Must Triaad isiksuses - psühhopaatia, makjavellism, nartsissism
Kursuse kood LTC0148/1
Toimumise aeg 16.02.2018
Toimumise koht Uus-Sadama 5, Tallinn
Sihtgrupp Ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ning isiksuse psühholoogia vastu sügavamat huvi tundvad inimesed.
Eesmärk saada ülevaade isiksuse Musta Triaadi põhilistest omadustest ja väljendustest ning analüüsida nendega seotud käitumismustreid.
Sisu Psühhopaatsuse, makjavellilikkuse ja nartsissismi emotsioonide regulatsiooni, lähisuhete, käitumismustrite omadused ja kirjeldused. Must Triaad ja antisotsiaalne käitumine. Võistluslikkusele orienteeritud kultuur ja Must Triaad. Mõned aastad tagasi tehti juhuslikult üllatav avastus – selgus, et inimeste keskmine enesehinnang on aastakümnete jooksul pidevalt kasvanud. Põhjuste otsimisel selgus, et üheks olulisemaks teguriks enesehinnangu ja nartsissitlike omaduste kasvule on võistluslikkusele orienteeritud kultuur. Kui nii, siis laiemalt vaadates on põhjust oletada, et need isiksuse omadused, mis suurendavad inimese sooritusedukust ja võistluslikkust, on vajalikud edukuseks antud kultuuris. Selgubki, et isiksuses on olemas edukust suurendavad omadused, nagu psühhopaatsed, makjavellilikud ja ja nartsissistlikud jooned, mis aitavad suuresti olla võistluslikus kultuuris tulemuslikud ja edukad. Neid varjatud isiksuse omadusi on hakatud nimetama Mustaks Triaadiks. Koolituse raames vaadeldakse seda, kuidas need omadused ilmnevad ja mis annab alust väita, et Musta Triaadi omadused ei tähenda sugugi isiksusehäiret, vaid on teatud tasemel iseloomulikud kõikidele inimestele võistluslikus kultuuris.
Koolitusel leiavad käsitlemist järgmised teemad:
 Psühhopaatia, makjavellilikkuse ja nartsissismi omadused
 Musta Triaadi väljendused emotsioonide regulatsioonis, lähisuhetes ja käitumismustrites
 Must Triaad, antisotsiaalne käitumine ja võistluslikkusele orienteeritud kultuur
Õpiväljundid teab isiksuse Musta Triaadi omadusi ja tunnuseid ning oskab tähele panna nende ilmnemist käitumises.
Eeldused Huvi psühholoogia vastu.
Lõpetamistingimused Loeng, grupitööd, arutelud.
Õpikeskkond Kuni 30 kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik on esitlustehnika olemasolu.
Koolitaja kompetentsus PhD psühholoogias, töötanud üle 30 aasta Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, valdab isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia ja psühhomeetria valdkonda teoreetilisel ja rakenduslikul tasemel.
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Aleksander Pulver
Kursuse hind 99 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Sisaldab käibemaksu, materjale, kohvipausi ning kerget lõunat)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi , 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.02.2018    10:00-11:30 Seminar   M-439
 16.02.2018    11:30-11:45 Kohvipaus    
 16.02.2018    11:45-13:15 Seminar    
 16.02.2018    13:15-13:45 Lõuna    
 16.02.2018    13:45-15:00 Seminar