Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest
Kursuse kood HRC0138/3
Toimumise aeg 28.02.2019 - 01.03.2019
Toimumise koht Alutaguse puhkekeskus
https://www.alutaguse.com/et/
Sihtgrupp õpetajad
Eesmärk saada ülevaade mõnigatest toimivatest õppimisstrateegiatest, õpimotivatsiooniga seotud teooriatest ja keskkonna rollist mõlema toetamisel.
Sisu Mis on õppimisprotsessi olemus, sh neurobioloogilisel tasandil; miks see võiks olla klassiruumis oluline (tausta)teadmine. Millised on efektiivsed õpistrateegiad ja miks just need. Võimekususkumused ja arengut toetava tagasiside mõtestamine võimekususkumustest lähtuvalt. Isemääramisteooria, autonoomne vs kontrollitud motivatsioon ja psühholoogilised baasvajadused kui autonoomse motivatsiooni alus.
Õpiväljundid teadvustab õppimisprotsessi olemuse mõistmise vajalikkust õpetamisel; teadvustab, mis võiksid olla efektiivsemate ja vähem efektivisemate õppimisviiside taustategurid; mõistab autonoomse motivatsiooni, õppimisega seotud eneseregulatsiooni ja pingutuse suunamise toetamise võimalusi.

Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Koolitus on planeeritud kahele õppepäevale
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 12 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Grete Arro
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Tellimuskoolitus. Grupihind.
Minimaalne osalejate arv 30
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774 , marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.11.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 28.02.2019    10:00-15:30 Õppija õpimotivatsioon    
 01.03.2019    10:00-15:30 Õppija õpimotivatsioon