Kaasav haridus- iga õppija huve arvestav õppimise ruum
Kursuse kood IKC0077/3
Toimumise aeg 30.10.2017 - 24.01.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Sihtgrupp Põhikooli õpetajad
Eesmärk Tutvuda ja analüüsida kaasava hariduse kaasaegseid lähenemisi ja praktikaid ning reflekteerida enda kogemust kaasava hariduse kontekstis.
Sisu I moodul Kaasav hariduse põhimõtted ja seadusandlik alus
Kaasav haridus: kaasaegsed põhimõtted, seadusandlik alus, senised praktikad. Õpetaja roll toimetulekuks hariduslike erivajadustega õpilastega. Varase märkamise ja kaasamise rollid koolis.

II moodul Õpetaja roll ja toimetulek
HEV õpilaste toetamise põhimõtted ja meetodid kaasava hariduse tingimustes. Õppekeskkonna kohandamine, nõustamine ja võrgustikutöö.
IÕK ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine, õpetamine eriklassis (õpiraskustega õpilaste klass, väikeklass). Õppekäik.

III moodul Hariduslike erivajaduste liigitus
Hariduslike erivajaduste liigitus, enam levinud hariduslikud erivajadused, õpilaste toetamine lähtuvalt nende erivajadusest ja erinevate õppeainete võimalustest. Düsleksia, düsgraafia ja düskalkuulia mõju õppimisele, sekkumise ja ületamise võimalused. Praktilised harjutused ja tegevused
Õpiväljundid • on tutvunud kaasava hariduse kaasaegsete seisukohtadega ning erinevate maade praktikatega
• on teadlik oma õpetamiskogemusest, oskab arvestada oma õpetamispraktika tugevuste ja nõrkustega
• oskab luua ja kohandada oma õpetamispraktikaks vajalikke meetodeid
Eeldused Põhikooli õpetajad
Lõpetamistingimused Õppetöö koosneb kolmest moodulist. Iseseisva tööna koostatakse õppematerjal/näitvahendid, mis ühtivad kaasava hariduse seisukohtadega ning toetavad kursuse jooksul omandatud teadmiste rakendamist.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 56 tundi, iseseisevõpe 22)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ruth Raudsep, MA;Ene Varik-Maasik , PhD;Ruuda Lind, MsC;Kadi Lukanenok, MA;Ingrid Veskiväli, MA;Leelo Tiisvelt, MA;Halliki Põlda, PhD;Virve Kinkar, MA jt
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 25
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 30.10.2017    - I sessioon 30.-31.oktoober 2017    
 04.12.2017    - II sessioon 4.-5.detsember 2017    
 22.01.2018    - III sessioon 22.-24.jaanuar 2018