FKC0156/3 - Ettevalmistus integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (IKUMUMU) erialale

Toimumise aeg

13.04.2024 - 14.04.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM

Maht

28 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 12 tundi)

Sihtgrupp

Integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia (IKUMUMU) erialast huvitatud.

Eesmärk

Tutvuda integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia (IKUMUMU) erialaga ja teadlikumalt valmistuda sisseastumiskatseteks.

Sisu

Integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia (IKUMUMU) õppekava sisu, suunad ja eesmärgid. Moodboardi loomine, heli-muusika storyboard, portfoolio loomine.
Sõnumi vormistus pildi ja heliga.

Õpiväljundid

Teab erialaga seotud kunsti, muusika ja multimeedia rakendamise võimalusi; on katsetanud oma erialast huvi ja oskuseid; oskab kriitiliselt hinnata enda võimed ja vajadusi ning valmistuda vastuvõtukatseteks.

Eeldused

Huvi integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia (IKUMUMU) eriala vastu.

õpikeskkond

Õppeklass projektori, ekraani, kõlarite, kujundusprogrammide ja muusikainstrumentidega.

koolitaja kompetentsus

IKUKUMU eriala õppejõud

Lõpetamistingimused

Koolitus toimub kahel päeval, mille jooksul alustatakse enda professionaalse portfoolio loomisega, tutvutakse moodboardi ja heli-muusika storyboardi loomisega ning õpitakse sõnumi vormistamist pildi ja heliga. Lisaks sooritatakse iseseisvad ülesanded.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Krista Aren, Katrin Sigijane, Taavi Tuisk, Eve Kiiler

Kursuse hind

70 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10