HRC0267/2 - Ametialane rakenduslik tegevus ("Sissejuhatus andragoogikasse " koolituse moodul)

NB! Õpe toimub koos eriala tudengitega sessioonõppes. Maksta tuleb arve alusel septembris. Mooduli läbinud sooritavad arvestuse või eksami ning saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse koos lisaga läbitud teemade kohta.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

11.09.2020 - 24.01.2021

Registreerimise tähtaeg

31.08.2020

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 132 tundi)

Sihtgrupp

täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsiooni sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjäärispetsialistid.

Eesmärk

kogedes andragoogika rakendusvaldkondade protsesse ja tegevusi osata analüüsida probleeme konkreetses ametialases tegevuses avaliku, era või kolmanda sektori organisatsioonides, sh vabahariduslikus kontekstis ning saada tuge praktiliste ja uuenduslike lahenduste leidmiseks andragoogilises tegevuses.

Sisu

Töövarjutamine ja osalus/vaatlused konkreetsetes andragoogilistes tegevusvaldkondades ja ametite kontekstides. Õppijal on võimalused kogeda ja suhelda, vaadelda ja analüüsida konkreetse ameti sisu, ametialaseid protsesse ja/või tegevusi ja praktikaid avaliku, era või kolmanda sektori organisatsioonides. Sisuks on õppija poolt valitud konkreetse andragoogilise tegevusvaldkonna kontekstis professionaalse tegevuse vaatlemine ja analüüsimine töövarjutamise vormis ning selle protsessi tulemusena praktiliste, uuenduslike lahenduste loomine.

Õpiväljundid

kogeb ja hindab andragoogi professionaalset tegevust konkreetse ameti kontekstis; oskab analüüsida alternatiivseid võimalusi andragoogilises tegevuses; problematiseerib enda poolt valitud situatsiooni andragoogilise tegevuse konkreetses kontekstis; oskab luua praktilise, uuendusliku lahenduse andragoogi professionaalse tegevuse parendamiseks

Eeldused

Koolitusele ootame õppijaid, kes on läbinud koolituse "Sissejuhatus andragoogikasse".

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Uuenduliku praktilise lahenduse loomine/koostamine ja esitlemine. Töövarju analüüs.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kätlin Vanari, MA

Kursuse hind

240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
11.09.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari M-446
26.09.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-412
13.11.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
27.11.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-415
05.12.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-412