Ametialane rakenduslik tegevus ("Sissejuhatus andragoogikasse " koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0267/2
Toimumise aeg 11.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsiooni sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjäärispetsialistid.
Eesmärk kogedes andragoogika rakendusvaldkondade protsesse ja tegevusi osata analüüsida probleeme konkreetses ametialases tegevuses avaliku, era või kolmanda sektori organisatsioonides, sh vabahariduslikus kontekstis ning saada tuge praktiliste ja uuenduslike lahenduste leidmiseks andragoogilises tegevuses.
Sisu Töövarjutamine ja osalus/vaatlused konkreetsetes andragoogilistes tegevusvaldkondades ja ametite kontekstides. Õppijal on võimalused kogeda ja suhelda, vaadelda ja analüüsida konkreetse ameti sisu, ametialaseid protsesse ja/või tegevusi ja praktikaid avaliku, era või kolmanda sektori organisatsioonides. Sisuks on õppija poolt valitud konkreetse andragoogilise tegevusvaldkonna kontekstis professionaalse tegevuse vaatlemine ja analüüsimine töövarjutamise vormis ning selle protsessi tulemusena praktiliste, uuenduslike lahenduste loomine.
Õpiväljundid kogeb ja hindab andragoogi professionaalset tegevust konkreetse ameti kontekstis; oskab analüüsida alternatiivseid võimalusi andragoogilises tegevuses; problematiseerib enda poolt valitud situatsiooni andragoogilise tegevuse konkreetses kontekstis; oskab luua praktilise, uuendusliku lahenduse andragoogi professionaalse tegevuse parendamiseks
Eeldused Koolitusele ootame õppijaid, kes on läbinud koolituse "Sissejuhatus andragoogikasse".
Lõpetamistingimused Uuenduliku praktilise lahenduse loomine/koostamine ja esitlemine. Töövarju analüüs.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 132)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kätlin Vanari, MA
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.09.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari M-446
 26.09.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-412
 13.11.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 27.11.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-415
 05.12.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-412
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp