HKC0219/2 - Digiõppevara: autoriõigused ja arvutigraafika ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Toimumise aeg

29.04.2024 - 27.05.2024

Registreerimise tähtaeg

22.04.2024

Toimumise koht

Google Meet

Maht

17 akadeemilist tundi (kontaktõpe 9 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

Mõista autoriõiguste, litsentside ja vabavaraliste andmebaaside olulisust ning omandada oskusi kasutada Genial.ly ja Canva tarkvara

Sisu

Autoriõigused. Litsentsid ja vabavaralised andmebaasid. Loomine ja kohandamine: arvutigraafika programmid Genial.ly; Canva

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab autoriõigustest ja litsentsidest ning vabavaralistest andmebaasidest, teab, kuidas ja milleks kasutatakse arvutigraafika programme Genial.ly ja Canva.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Airi Aavik, Tiina Alasoo, Margit Ojaots,

Kursuse hind

69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
29.04.2024 15:00-17:15 Autoriõigused. litsentsid ja vabavaralised andmebaasid. Airi Aavik Google Meet
13.05.2024 15:00-17:15 Arvutigraafika. Canva Tiina Alasoo Google Meet
27.05.2024 15:00-17:15 Arvutigraafika. Genial.ly Margit Ojaots Google Meet