Digitaalse esitluse koostamine ja avalik esinemine
Kursuse kood HKC0112/1
Toimumise aeg 09.09.2020 - 13.10.2020
Toimumise koht Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Sihtgrupp Digitaalsete esitluste loomise oskust vajavad väikeettevõtjad
Eesmärk osata iseseisvalt koostada tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud, isikupärastatud digitaalseid esitlusi ja vallata avaliku esinemise tehnikaid.
Sisu Digitaalse esitluse kavandamine. Esitluse ülesehituse eri viisid. Esitluse disaini põhialused, stilistilised valikud (mallid, värvid, kirjatüübid) ja loetavus. Visuaalne hierarhia ja vaatepunkt. Meediafailide kasutamine esitlustes. Pildipangad, autoriõigused ja litsentsid. Töö veebipõhiste esitlustarkvara programmidega Google Slides, Prezi, Canva, Sutori, Slidedog. Esitluspõhja mallide seadistamine ja salvestamine. Süsteemne lähenemine presentatsiooni- ja kõneoskustele. Kehakeele kasutamine sõnumite kommunikeerimisel: kehahoiak, hääl, silmside jm.
Õpiväljundid teab eri meetodeid esitluste loomiseks; koostab veebipõhise tarkvara abil tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud esitlusi; jälgib esitlustes kasutatavatele meediafailidele kehtivaid autoriõigusi ja kasutuslitsentse; rakendab otstarbekalt erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi võtteid ja vahendeid.
Eeldused arvuti kasutamise põhioskused
Lõpetamistingimused Loeng, praktiline töö arvutiklassis, iseseisvad harjutused auditoorsete tundide raames.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos digitaalseks esitluseks mõeldud tarkvaraga) ja e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus IKT- alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 2 aastat.
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 40 tundi, praktika 6)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Uku Nurk
Laura Hein
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 16
Korraldaja Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 26.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 09.09.2020    10:00-17:30 Esitlemisest ja esitlustest üldiselt Uku Nurk  
 15.09.2020    10:00-17:30 Idee strateegiline esitlemine Uku Nurk  
 23.09.2020    10:00-17:30 Esitlustarkvaradega tutvumine ning esitluse loomine Laura Hein  
 29.09.2020    10:00-17:30 Multimeedia elemendid ja visuaalse kommunikatsiooni töövõtted Laura Hein  
 06.10.2020    10:00-17:30 Esitluse emotsionaalne pool ja struktuur Uku Nurk  
 13.10.2020    10:00-17:30 Esitluse ettekanne Uku Nurk, Laura Hein