Noorsootöö - mis, kellele ja milleks?
Kursuse kood HRC0039/2
Toimumise aeg 30.09.2017 - 02.12.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Mare hoone
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilased
Eesmärk kujundada baasteadmised noorsootöö kokkuleppelisest tähendusest ja noorsootöö sisust Eestis.
Sisu I Noorsootöö olemus ja sisu. Vastused küsimustele, mis on noorsootöö ja kes on noored. II Noorsootöötaja kutse. Vastused küsimustele, kes on noorsootöötaja, kus ta tegutseb, millised nõuded ja ootused talle on esitatud. III Õppimine noorsootöös. Mitteformaalne õpe, informaalne õpe, formaalne õpe. Õppe eesmärgistamine. Vastus küsimusele, kuidas toimub õppimine noorsootöös. IV Noorsootöö keskkonnad ja meetodid. Vaadatakse, millistes keskkondades noorsootöö toimub, mida seal tehakse, milliseid meetodeid kasutatakse.
Õpiväljundid teab noorsootöö tähendust, sisu ja olemust;
mõistab noorsootöös toimuvat õppimist;
oskab ära tunda noorsootöös kasutatavaid meetodeid.
Eeldused Gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilased
Lõpetamistingimused Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et loengu materjalid on omandatud. Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus magistrikraad
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Lianne Teder, MA
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Viil, 640 9369, teele.viil@tlu.ee
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 03.10.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 30.09.2017    11:00-14:00 Noorsootöö olemus ja sisu Lianne Teder M-227
 14.10.2017    11:00-14:00 Noorsootöötaja kutse Lianne Teder M-227
 04.11.2017    11:00-14:00 Õppimine noorsootöös Lianne Teder M-227
 18.11.2017    11:00-14:00 Noorsootöö keskkonnad ja meetodid Lianne Teder M-227
 02.12.2017    11:00-14:00 Kokkuvõte Lianne Teder M-227