Armastuse tüübid ja lähisuhete areng
Kursuse kood LTC0194/1
Toimumise aeg 30.11.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp haridusasutuste juhid ja õpetajad; ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ning isiksuse psühholoogia vastu sügavamat huvi tundvad inimesed
Eesmärk saada ülevaade armastuse kontseptsioonidest ja veetluse reeglipärasustest.
Sisu Reeglipärasused lähisuhete psühholoogias, mis määravad ära lähisuhete kestvuse, arengu ja rahulolu. Iga inimest iseloomustab teatud kindel individuaalne viis, kuidas ta lähedust loob ja mida ta selles läheduses oluliseks peab. Mida tähendab füüsiline ja interpersonaalne veetlus ehk kuidas tekivad sümpaatiad. Millised kindlad armastuse stiilid iseloomustavad inimesi. Armastuse stiilideks nimetatakse isiksuse omadustel põhinevaid lähisuhete väärtusi, mida armastuses eelkõige väärtustatakse. Kaks kontseptsiooni psühholoogias, mis oskavad parimal moel seletada armastust ja selle tähendust. Mille poolest romantiline ja kirglik armastus omavahel erinevad, millised on soolised ja vanuselised erinevused armastustes ja lähisuhetes ning millised on armukadedusest tingitud ohud lähisuhetele ja armastusele.

Füüsiline ja interpersonaalne veetlus. Lähisuhete reeglipärasused ning rahulolu suhetes. Romantiline ja kirglik armastus. Armastuse Sternbergi ja Lee tüpoloogiad. Armukadedus
Õpiväljundid teab olulisemaid reeglipärasusi lähisuhete arengus, armastuse ja armukadeduse tüüpe ning suhete rahulolu tähendust.
Eeldused Huvi psühholoogia vastu.
Lõpetamistingimused Loeng, grupitööd, arutelud
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd
Koolitaja kompetentsus Aleksander Pulver
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Aleksander Pulver- PhD psühholoogias, töötanud üle 30 aasta Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, valdab erinevaid isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia ja psühhomeetria valdkondi teoreetilisel ja rakenduslikul tasemel.
Kursuse hind 99 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi, kerget lõunat ning TLÜ täiendkoolituse tõendit 6 akadeemilise tunni mahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 28.11.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 30.11.2018    11:30-13:00 Seminar    
 30.11.2018    13:00-13:15 Kohvipaus    
 30.11.2018    13:15-14:45 Seminar    
 30.11.2018    14:45-15:15 Lõunapaus    
 30.11.2018    15:15-16:30 Seminar