Sissejuhatus klaasimaailma
Kursuse kood BFC0028/12
Toimumise aeg 24.03.2018 - 27.03.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFMi Ursa hoones, klaasiklassis
Sihtgrupp Kõik huvilised
Eesmärk kujundada esmased oskused peamiste klaasisulatustehnikate kasutamiseks ja rakendamiseks kunstis.
Sisu Klaasikunsti ajaloo lühiülevaade. Klaasisulatustehnikate kasutus eesti klaasikunstis ja huviringides. Klaasiomadused, sulatusprogrammid, jms. Klaasobjekti kavandamine. Reljeefsulatus. Koolutus. Moosaiiksulatus. Pate de verre
Valminud on vähemalt kolm väiksemat sulatustehnikas objekti.
Õpiväljundid tunneb peamisi klaasisulatustehikaid: reljeefsulatus, koolutus, pate de verre, mosaiiksulatus;
oskab klaasisulatustehnikaid kasutada lihtsamate klaasikunsti objektide (nagu väikevormid, küünlajalad, ehted, sulatusvitraažid) loomiseks.


Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Kursuse tulemusena peaks valmima vähemalt kolm väiksemat sulatustehnikas objekti.
Õpikeskkond BFMi klaasiklass
Koolitaja kompetentsus klaasikunsti lektor
Maht 10 akadeemilist tundi (kontaktõpe 10 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Sofi Aršas, BFMi klaasikunsti lektor
Kursuse hind 100 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 5
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 6199908, katrin.kuusik@tlu.ee