Teadmisi antropoloogiast - uurides kaasaegseid kultuure
Kursuse kood AYC0268/1
Toimumise aeg 02.02.2019 - 27.04.2019
Toimumise koht Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased
Eesmärk saada tuge alusteadmiste kujunemiseks antropoloogia erialal; kujundada valmisolek ülikoolis õppimiseks.
Sisu Antropoloogia eriala tähendus ja olulisust tänapäeva maailmas. Spetsiifiline välitöökogemus maailma eri paikades.
Inimese ja keskkonna vaheline suhe eri ühiskondades. Religioossete kogemuste uurimine. Etnograafilise filmi ja helisalvestuste olulisus eri ühiskondade uurimisel. Osalusvaatlus kui peamine antropoloogiline meetod. Kuidas antropoloogiaõpe aitab põneva töökoha leida.
Õpiväljundid on omandanud alusteadmisi antropoloogia eriala ajaloost, meetoditest ja kaasaegsetest suundadest; on valmis jätkama antropoloogia õpinguid ülikoolis BA tasemel.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Õpe on loeng-seminar vormis. Iseseisev töö esitatakse elektroonselt, paberil või suuliselt vastavalt teemale, ülesandele, tunni sisule.
Õpikeskkond Tallinna Ülikool
Koolitaja kompetentsus magistrikraad või selle omandamine
Maht 2 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 32)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marje Ermel, Joonas Plaan, Carlo Cubero, Mikhail Fiadotau
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Bärbel Salumäe, 640 9369, barbel.salumae@tlu.ee
Humanitaarteaduste instituut, Kristiina Ranne, kristiina.ranne@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.02.2019    12:15-15:45 Mis on antropoloogia ja kuidas uurida inimkogemust: antropoloogina Hare Krishna kogukonnas Lääne-Bengaalis. Marje Ermel, MA antropoloogias, antropoloogia lektor A-325
 16.02.2019    12:15-15:45 Antropoloogi pilk ning inimese ja keskkonna vaheliste koosmõjude uurimine Joonas Plaan A-325
 02.03.2019    12:15-15:45 What can anthropologists learn from videogames? (And what can a game designer learn from anthropology?) (loeng toimub inglise keeles) Mikhail Fiadotau, antropoloogia doktorant Tallinna Ülikoolis A-325
 16.03.2019    12:15-15:45 A Historical Review of Anthropological Cinema (loeng toimub inglise keeles) Carlo Cubero, antropoloogia dotsent A-325
 06.04.2019    12:15-15:45 Mida teha pärast antropoloogia eriala lõpetamist? Antropoloogia eriala vilistlased A-325
 
DOKUMENDID
ÕA_Antropoloogia_kevadsemester_19_LÜH. (2).doc