E-kursuse loomine Moodle keskkonnas
Kursuse kood OPC0008/2
Toimumise aeg 26.09.2017 - 15.10.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool A-213
Sihtgrupp Kõik huvilised
Eesmärk saada ülevaade e-kursuse loomise põhimõtetetst Moodle keskkonnas, Moodle õpikeskkonna vahenditest ning õpitegevustest kvaliteedinõuetele vastava e-kursuse loomisel.
Sisu I Kursuse loomine/tellimine, kursuse seaded Moodle’s, osalejate rollid ja lisamine; e-kursuse ülesehitus Moodle vahenditega: struktuur (e-kursuse kvaliteedinõuetele vastav); e-kursuse mooduli (näidis)ülesehitus Moodles; erinevate õppematerjalide peamised tüübid ja nende lisamine Moodle kursusele: tekst, esitlus, meediafail (kvaliteedinõuded õppematerjalile).
II Vahendite loomine Moodle's (ülesanded, testid, wikid, rühmatööd) ja üliõpilaste hindamine (hindamistabeli võimalused).
Õpiväljundid oskab teha kvaliteedinõuetele vastava e-kursuse Moodle õpikeskkonnas, tunneb keskkonna põhilisi vahendeid ja võimalusi; oskab koostada Moodle vahenditega õppematerjale ja õpijuhiseid; oskab kujundada Moodle õpikeskkonna oma e-kursusele sobivate kujundusvahenditega; kasutab Moodle õpitegevusi ja valib neist sobivad oma ainest lähtuvalt.
Eeldused Baasoskused arvuti tavakasutaja tasemel.
Lõpetamistingimused Koolituse lõpetamisel väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus ja akadeemiline õiend täismahus (2 EAP), kui koolitusel osaleja on läbinud koolituse täismahus ning sooritanud ja esitanud iseseisva töö.
Iseseisev töö: oma e-kursuse disainimine Moodle õpikeskkonnas arvestades kvaliteedinõudeid ning kasutades erinevaid Moodle tegevusi ja vahendeid.
Õpikeskkond HITSA Moodle
Koolitaja kompetentsus Koolitajad on TLÜ e-õppe keskuse e-õppe spetsialistid ning omavad vastavad kvalifikatsiooni (TLÜ Digitehnoloogiate Instituudis oamandatud magistrikraad erialal "Multimeedium ja õpisüsteemid").
Maht 2 EAP (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 40)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Hettel Sõrmus ja Veronika Rogalevitš
Kursuse hind 125 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 3
Korraldaja E-õppe keskus, Veronika Rogalevitš, 6409282, veronik@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 22.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.09.2017    10:00-15:00 Kursuse seaded Moodles, osalejate rollid ja lisamine; e-kursuse ülesehitus Moodle vahenditega: struktuur (e-kursuse kvaliteedinõuetele vastav); e-kursuse mooduli (näidis)ülesehitus Moodles; erinevate õppematerjalide peamised tüübid: tekst, esitlus, meediafail (kvaliteedinõuded õppematerjalile). Hettel Sõrmus, TLÜ e-õppe keskus A-213
 03.10.2017    10:00-14:00 Õpitegevuste loomine Moodle's (ülesanded, testid, wikid, rühmatööd) ja üliõpilaste hindamine (hindamistabeli võimalused). Veronika Rogalevitš, TLÜ e-õppe keskus A-213