LTC0251/4 - Padi palub tantsule - eelkooliealiste laste ja algklasside õpilaste liikumistunni mänguline harjutusvara

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

20.03.2020

Registreerimise tähtaeg

16.03.2020

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

Täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks kasutades erievaid liikumisvahendeid ja loovülesandeid.

Sisu

Erinevate vahendite loov kasutamine liikumistunnis. “Padi palub tantsule” – loovliikumine ja sport padjaga. “Pall kutsub veerema” - kehatunnetulik liikumine koos palliga.
“Rõngaralli” – mängud ja harjutusvara rõngaga. Liigutuse loomine koos lastega. Keha ja meele tasakaal - tähelepanuharjutused, kehatunnetus. Loovtants ja loovliikumine. Liikumistunnis ülesehitus. Muusika kasutus liikumistunnis. Lõimimine teiste ainevaldkondadega

Õpiväljundid

teab, kuidas liikumisvahendeid loovalt kasutada, on täiendanud oma harjutusvara erinevate vahendite kasutamisel, õppinud juurde mänge ja loovülesandeid, millega rikastada liikumistunde; oskab lõimida eri ainevaldkondi liikumitunni teemadega.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline ruum, mis sobib ka liikumiseks ja harjutusvara sooritamiseks.

koolitaja kompetentsus

Kärt Tõnisson on lõpetanud Tallinna Ülikoolis koreograafia eriala ning koostöö lastega on kestnud juba ligi 15 aastat. Kärt õpetab liikumiskunsti, balleti ja akrobaatikat Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias ning Kalli-kalli Lasteaias. Lisaks juhendab ta balletitunde ja kaasaegsetantsu tunde Püha Johannese Koolis ning lasteballetti Stuudios Tasapisitasakaal. Ta on osalenud mitmetes kodumaistes ja rahvusvahelistes tantsuprojektides. Koolitaja on ennast täiendanud kaasaegse tantsu- ja liikumistöötubades nii Eestis kui ka välismaal. Koostööna Zuga ühendatud tantsijatega on lavastatud mitmeid tantsuetendusi noorele publikule.
Jarmo Karing on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala, lisaks Tartu Ülikooli Kultuurikorralduse eriala magistratuuri. Jarmo on tegelenud laste ja noortega üle 10 aasta, olles Haapsalu tantsustuudio T-stuudio looja ja õpetaja ning Risti Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja. Jarmo on osalenud erinevates tantsuprojektides.

Lõpetamistingimused

Aktiivne osalus praktilist laadi lähiõppes, et läbida harjutusvara, mida kasutada laste liikumistegevuses.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kärt Tõnisson ja Jarmo Karing

Kursuse hind

90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ning kerget lõunat, materjale ning TLÜ täiendkoolituse tõendit.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
20.03.2020 10:00-12:00 seminar
20.03.2020 12:00-12:30 lõuna
20.03.2020 12:30-14:30 Seminar
20.03.2020 14:30-14:45 kohvipaus
20.03.2020 14:45-17:00 Seminar