Padi palub tantsule - eelkooliealiste laste ja algklasside õpilaste liikumistunni mänguline harjutusvara
Kursuse kood LTC0251/4
Toimumise aeg 20.03.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk Täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks kasutades erievaid liikumisvahendeid ja loovülesandeid.
Sisu Erinevate vahendite loov kasutamine liikumistunnis. “Padi palub tantsule” – loovliikumine ja sport padjaga. “Pall kutsub veerema” - kehatunnetulik liikumine koos palliga.
“Rõngaralli” – mängud ja harjutusvara rõngaga. Liigutuse loomine koos lastega. Keha ja meele tasakaal - tähelepanuharjutused, kehatunnetus. Loovtants ja loovliikumine. Liikumistunnis ülesehitus. Muusika kasutus liikumistunnis. Lõimimine teiste ainevaldkondadega
Õpiväljundid teab, kuidas liikumisvahendeid loovalt kasutada, on täiendanud oma harjutusvara erinevate vahendite kasutamisel, õppinud juurde mänge ja loovülesandeid, millega rikastada liikumistunde; oskab lõimida eri ainevaldkondi liikumitunni teemadega.
Eeldused kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Lõpetamistingimused Aktiivne osalus praktilist laadi lähiõppes, et läbida harjutusvara, mida kasutada laste liikumistegevuses.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline ruum, mis sobib ka liikumiseks ja harjutusvara sooritamiseks.
Koolitaja kompetentsus Kärt Tõnisson on lõpetanud Tallinna Ülikoolis koreograafia eriala ning koostöö lastega on kestnud juba ligi 15 aastat. Kärt õpetab liikumiskunsti, balleti ja akrobaatikat Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias ning Kalli-kalli Lasteaias. Lisaks juhendab ta balletitunde ja kaasaegsetantsu tunde Püha Johannese Koolis ning lasteballetti Stuudios Tasapisitasakaal. Ta on osalenud mitmetes kodumaistes ja rahvusvahelistes tantsuprojektides. Koolitaja on ennast täiendanud kaasaegse tantsu- ja liikumistöötubades nii Eestis kui ka välismaal. Koostööna Zuga ühendatud tantsijatega on lavastatud mitmeid tantsuetendusi noorele publikule.
Jarmo Karing on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala, lisaks Tartu Ülikooli Kultuurikorralduse eriala magistratuuri. Jarmo on tegelenud laste ja noortega üle 10 aasta, olles Haapsalu tantsustuudio T-stuudio looja ja õpetaja ning Risti Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja. Jarmo on osalenud erinevates tantsuprojektides.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kärt Tõnisson ja Jarmo Karing
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ning kerget lõunat, materjale ning TLÜ täiendkoolituse tõendit.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 16.03.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 20.03.2020    10:00-12:00 seminar    
 20.03.2020    12:00-12:30 lõuna    
 20.03.2020    12:30-14:30 Seminar    
 20.03.2020    14:30-14:45 kohvipaus    
 20.03.2020    14:45-17:00 Seminar