Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0035/3
Toimumise aeg 06.01.2018 - 03.02.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp huvilised
Eesmärk saada teoreetiline ülevaade ja praktiline omakogemus visuaalkunstiteraapia meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning luua eeldused nende kasutamiseks erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil.
Sisu Tutvumine erinevate visuaalkunstiteraapia meetodite, tehnikate ja materjalidega ning nende võimalustega kunstiteraapilises tegevuses erinevate sihtgruppidega.

Õpiväljundid teab visuaalkunstiteraapias rakendatavatest meetoditest, vahenditest, tehnikatest;
oskab raskendada eesmärgistatult visuaalkunstiteraapia meetodeid, tehnikaid ja vahendeid erinevate sihtgruppidega
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Iseseisva tööna: Iseseisev materjalidega tutvumine; tehnikate harjutamine väikerühmas; kohustusliku kirjanduse läbitöötamine; õpimapi koostamine.
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel õppetöö läbiviimiseks
Koolitaja kompetentsus Kai-Liis on Tallinna Ülikooli visuaalkunstiteraapia lektor. Lisaks omab erapraksist
eelkooliealiste ja kooliealiste laste ning noortega. Kai-Liis Gramakovski on Eesti
Loovteraapiate Ühingu juhatuse liige ja Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kai-Liis Gramakovski, MSc.
Kursuse hind 126 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 02.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 06.01.2018    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä49- 310
 02.02.2018    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä49- 310
 03.02.2018    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä49- 310