FKC0106/7 - Õppevideote loomine mobiiltelefonidega

Tellitud kursus: Video loomine mobiiliga. MTÜ Eesti Muuseumiühing
Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

16.12.2021

Toimumise koht

BFM, Narva nt.27, Tallinn

Maht

20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 14 tundi)

Sihtgrupp

Kõik, kes soovivad osata teha mobiiltelefoniga videot.

Eesmärk

tutvuda eri liiki õppevideote, nende eesmärkidega; omandada algteadmised režiist, kaameratööst (kompositsioon, rakursid), mobiiltelefonidega filmimisest ja monteerimisest

Sisu

Kaader kui valik. Sissejuhatus režiisse. Kaameratöö. Kompositsioon. Piltstsenaarium. Filmimine. Filmitud materjali montaaž mobiiltelefoniga.

Õpiväljundid

oskab luua mobiiltelefoniga lihtsamat videot

Eeldused

Tegemist on algtaseme koolitusega, varasem kogemus pole oluline

õpikeskkond

Kõlarite, projektori ja wifi ühendusega ruum

koolitaja kompetentsus

audiovisuaalse kunsti eriala BA

Lõpetamistingimused

Õppe käigus praktiliste ülesannete lahendamine, video loomine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Katrin Sigijane, MSc digitaalsed õpimängud, BA audiovisuaalne kunst

Kursuse hind

1600 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
16.12.2021 10:00-15:00 Video loomine mobiiliga Katrin Sigijane