YKC0077/3 - Mikro- ja makroökonoomika ("Ettevõtlusõpetaja" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

26.08.2024 - 26.01.2025

Registreerimise tähtaeg

08.03.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 60 tundi)

Sihtgrupp

kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust.

Eesmärk

süvendada majanduses toimuvate seaduspärasuste ja majandusmehhanismide mõistmist, arendada majanduslikku mõtlemist, saada aru kodumajapidamiste ja ettevõtete ning erinevate turgude koostoimest, tasakaalu kujunemisest majanduses kui tervikus, majanduspoliitikatest.

Sisu

Mikroökonoomikas: tarbija valiku teooria, nõudlus- ja pakkumisteooria, firma käitumine lühi- ja pikaajalisel perioodil, turustruktuurid konkurentsi iseloomu seisukohalt, tootmisfaktorite turud, turu ebatäiuslikkus ja regulatsioon.
Makroökonoomikas: rahvamajanduse ringvool, rahvamajanduse arvestus, kogunõudlus ja kogupakkumine, neid mõjutavad faktorid ja komponendid, rahvamajanduse tasakaalu kujunemine, majanduse ebastabiilsuse põhjused, mõjutamise võimalused ja poliitikad, majanduskasv ja avatud majandus.

Õpiväljundid

teab peamisi käsitlusi mikro- ja makroökonoomikast; käsitleb teooriaid majanduspoliitika analüüsimisel; analüüsib majanduspoliitikat mõjutavaid tegureid.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Iseseisvate tööde koostamine ja eksami sooritamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Indrek Saar

Kursuse hind

1690 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
koolituse hind on kogu ettevõtlusõpetaja mikrokraadiprogrammi kohta

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee