Kuidas kindlustusjuhtumite menetlemisel inimest efektiivsemalt küsitleda?
Kursuse kood LTC0276/1
Toimumise aeg 31.01.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp kindlustusjuhtumite käsitlejad
Eesmärk omandada teaduspõhiseid küsitlemise oskusi kindlustusjuhtumite menetlemisel.
Sisu Tõhusaid küsitlemismeetodeid kasutades on võimalik suurendada usaldusväärse info hulka inimese meenutuses juhtumi kohta. Mälu ja selle kasutamine küsitlemise kontekstis. Küsimuste liigid ning nende mõju küsitlemisele. Koostööalti ja mittekoostööalti kliendi küsitlemine kognitiivse intervjuu meetodil. Küsitlemise strateegiline ülesehitamine ja kognitiivselt keerukaks tegemine (joonistamise kasutamine, tagant ettepoole meenutamine, näidiskirjelduse kasutamine).
Õpiväljundid teab mälu toimimise põhimõtteid; teab ja tunneb küsimuste liike ja oskab neid eristada; teab ja tunneb küsitlemise ülesehituse põhimõtteid; oskab valida olukorrale sobivaid küsitlustehnikaid.
Eeldused igapäevane töö kindlustusjuhtumitega
Lõpetamistingimused Loengu ja rühmatöö vormis toimuval koolitusel keskendutakse küsitlemise psühholoogilistele alustele ja nende rakendamisele praktikasse. Käsitletakse inimese mälu toimimise põhimõtteid, eriti mäletamisega seonduvat. Õpitakse tundma ja harjutatakse läbi küsimuste liike ja nende seoseid küsitlemise kvaliteediga. Tutvustatakse ja harjutatakse läbi eri metoodikaid ja strateegiaid koostööalti ja mittekoostööalti inimese küsitlemisel.
Õpikeskkond 20-kohaline ruum, mis toetab rühmatöö läbiviimist.
Koolitaja kompetentsus Kristjan Kask (Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õiguspsühholoogia dotsent; kliiniline psühholoog). Kristjan Kask on läbi viinud uuringuid alaealiste ülekuulamisest kriminaalmenetluses ning avaldanud uuringute tulemusi nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelise levikuga eelretsenseeritavates teadusajakirjades. 2016. aastal ilmus Kristjan Kaselt koos Anneli Liivamägi-Hitroviga kahasse kirjutatud „Lapse küsitlemise käsiraamat“ ja 2019. aastal „Küsitlemise kunst. Kui seinad räägiksid“. Täiskasvanud ja lastest tunnistajate ja kannatanute ülekuulamise-alaseid koolitusi on ta läbi viinud alates 2006. aastast erinevatele sihtrühmadele (kohtunikud, prokurörid, uurijad, noorsoopolitseinikud, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid, lastemaja küsitlejad).
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristjan Kask
Kursuse hind 179 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab kohvipause ja kerget lõunat koolituspäeval, TLÜ tunnistust mahus 8 tundi eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 27.01.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 31.01.2020    10:00-11:30 Mälu ja selle kasutamine küsitlemise kontekstis. Küsimuste liigid ning nende mõju küsitlemisele.    
 31.01.2020    11:30-11:45 Kohvipaus    
 31.01.2020    11:45-13:15 Koostööalti ja mittekoostööalti kliendi küsitlemine kognitiivse intervjuu meetodil.    
 31.01.2020    13:15-13:45 Lõunapaus    
 31.01.2020    13:45-15:15 Koostööalti ja mittekoostööalti kliendi küsitlemine kognitiivse intervjuu meetodil.    
 31.01.2020    15:15-15:30 Paus    
 31.01.2020    15:30-17:00 Küsitlemise strateegiline ülesehitamine ja kognitiivselt keerukaks tegemine (joonistamise kasutamine, tagant ettepoole meenutamine, näidiskirjelduse kasutamine).