Digipädevuste kaardistamine organisatsioonis ("Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" koolituse moodul)
Kursuse kood AYC0287/1
Toimumise aeg 17.02.2021 - 18.02.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad. Osalema on oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad ning era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.
Eesmärk omandada teadmisi ja oskusi koostöö arendamiseks vanemaealistega, sh vanemaealistele suunatud tegevuste planeerimiseks ja korraldamiseks ning eakate kaasamiseks kogukonnatöösse.
Sisu Organisatsiooni digivõimekuse hindamine. Innovatsiooni omaksvõtt organisatsioonis. Digipädevuste hindamine. Digivõimekuse arengukava ja -tegevuste planeerimine.
Õpiväljundid kogub andmeid organisatsiooni ja selle liikmete digivõimekuse hindamiseks; planeerib organisatsiooni ja selle liikmete digivõimekuse arendustegevusi; ühtlustab organisatsiooni ja selle liikmete digivõimekuste taset.
Eeldused kuulumine sihtgruppi, kursuse läbimise käigus valmib organisatsiooni digivõimekuse arengukava
Lõpetamistingimused Kaardistusmeetodid (disainiuuring, TINDA). Lähiõppepäevad on aktiivõppe vormis, milles uute teadmiste omandamine on põimitud loengu, arutelude ja grupitöödega
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Ruum on loodud koostöötegevusteks. Koolitus toimub õppeklassis, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kontaktpäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond, mille kaudu on võimalik esitada ka grupitööde tulemused.
Koolitaja kompetentsus Kõikidel koolitajatel on vähemalt MA-kraad ja varasem täiskasvanute koolitamise kogemus
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Linda Helene Sillat (MA)
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on toetatud Euroopa Liidu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist. Osaleja tasu on 45 eurot koolituspäev eraldi võetud moodulite puhul ja kahepäevase mooduli hind kokku on 90 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaks.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp