Itaalia keel A1
Kursuse kood AYC0209/2
Toimumise aeg 25.09.2017 - 18.12.2017
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt. 29, S-327
Sihtgrupp Kooliõpilased, üliõpilased ja täiskasvanud õppijad.
Eesmärk Keeleoskuse tõstmine vastavalt A1 taseme nõuetele. Kursuse keskmes on praktiline keelekasutus igapäevastes suhtlusolukordades.
Sisu Teemad: tutvumine ja enesetutvustus; töö ja ametid; vaba aeg ja hobid; reisimine ja erinevad rahvused; perekond ja sugulased; toit ja toidukultuur; keskkond ja ühiskond.
Õpiväljundid Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest; oskab igapäevastes suhtlussituatsioonides suhelda; oskab esitada ja vastata lihtsatele küsimustele; oskab kirjutada lühikest teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita blankette (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).
Eeldused huvi Itaalia keele vastu
Lõpetamistingimused 50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus keeletundideks ja testideks).
Õpikeskkond Tänapäevane õpikeskkond vastavate õppevahenditega, mis sobib aktiiivõppe meetodite kasutamiseks.
Koolitaja kompetentsus Õpetamiskogemus ülikoolis enam kui 10 aastat.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Vittoriano Reno
Kursuse hind 300 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Väikerühm. Kursuse tasu sisaldab õppematerjale.
Minimaalne osalejate arv 5
Korraldaja Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 21.09.2017