AVC0003/17 - Inglise keel C1. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: Advanced eksamiks

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti (14.02.-09.05.2022) kell 16:30-18.00 Tallinna Ülikoolis ruumis S-327.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

14.02.2022 - 09.05.2022

Registreerimise tähtaeg

10.02.2022

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 29, S-327

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti (14.02.-09.05.2022) kell 16:30-18.00 Tallinna Ülikoolis ruumis S-327.

Sihtgrupp

Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad.

Eesmärk

keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Advanced eksami sooritamiseks.

Sisu

Teemad:
Sündmused, probleemid ja meedia. Reisimine, tavad ja meedia. Inimkäitumine ja meelelahutus. Raha ja äri. Tervis ja sport. Kunstid ja meelelahutus. Loodus ja keskkond. Haridus, õppimine ja karjäär. Teadus ja tehnoloogia. Psühholoogia ja isiksus

Keelestruktuurid:
Ajad, kaudne kõne, passiiv, tingimuslaused, inversioon, põim- ja rindlaused, modaalverbid, soovide ja kahetsuse väljendamine.

Cambridge English: Advanced ülesanded:
lugemine, kuulamine, kirjutamine, kõnelemine.

Õpiväljundid

- saab aru pikematest tekstidest isegi siis kui see pole selgelt liigendatud ja seosed on esitatud kaudselt või vihjamisi;
- saab aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest, erialastest artiklitest ja pikematest tehnilistest juhenditest;
- oskab end mõistetavaks teha ladusalt ja spontaanselt, käsutades keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel kui ka tööalastel eesmärkidel;
- oskab keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja olulisemad punktid ning teha kokkuvõtet;
- oskab ennast väljendada selges, hästi liigendatud tekstis, avaldades oma arvamust vajaliku põhjalikkusega;
- oskab kirjutada kirja, esseed või aruannet keerukal teemal ja esile tõsta olulisemat;
- oskab lugejast lähtuvalt kohandada oma stiili.

Eeldused

Paigustustesti tulemus, mis näitab õppija sobivust inglise keelt C1 tasemel õppida.

õpikeskkond

ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert

Lõpetamistingimused

50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus auditoorseteks keeletundideks, ettevalmistus testideks, ettevalmistus proovi eksamiks).

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Eha Mängel

Kursuse hind

425 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse tasu sisaldab õpikut ja töövihikut, mille maksumus on 35 eurot. Õppematerjali maksumus tuleb tasuda, kui kursusest loobutakse kursuse toimumise ajal.

Korraldaja

Avatud akadeemia, Kerli Haas, 6409360, kerli.haas@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

5