LTC0293/1 - Treener - sportlane suhe: kas tuleb loomulikult või vajab panustamist?

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

05.03.2020

Registreerimise tähtaeg

04.03.2020

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Koolitusel käsitletakse peamiselt noorsportlastega suhtlemist. Kuid kindlasti näidetena puudtatakse ka nii laste kui täiskasvanutega suhtlemist.

Sihtgrupp

eri spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

laiendada teadmisi treenitavatega toimiva suhte loomisest ja hoidmisest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast motiveerituna ja jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Treener - sportlane suhte olemus ja väärtus. Suhte võimalused ja mõjud sportlasele ja treenerile. Praktilised viisid suhte loomiseks ja hoidmiseks. Keeruliste olukordadega toimetulek sportlasega suhtes

Õpiväljundid

teab ja oskab analüüsida treener-sportlase suhte olemust, olulisust ja mõjusid; teab, milliste praktiliste viisidega saab sportlasega suhet luua ja seda toimivana hoida; analüüsib keeruliste olukordade potentsiaalset mõju suhetele ja teab põhilisi printsiipe selliste olukordade lahendamiseks viisil, mis aitab häid suhteid säilitada või tugevdada.

Eeldused

eelnev tööalane kogemus treenitavatega

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline õpperuum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

koolitaja kompetentsus

Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid töötavad igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.

Lõpetamistingimused

Seminar toimub loenguna ja teemat toetavate rühmatöö aruteludena. Treener - sportlase suhte teemasse põhjalik süvenemine: praktilisele treener-sportlase suhte töömudelile toetudes avastada, mis olemasolevate suhete puhul juba toimib ja kus on arenguruumi. Praktilised viisid suhete arendamiseks ja hoidmiseks. Näited päriselu situatsioonidest. Võimalike keeruliste olukordade lahendamine suhet fookuses hoides.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Snezana Stoljarova, Kristel Kiens

Kursuse hind

90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ja TLÜ täiendkoolituse tõendit mahus 8 akadeemilist tundi eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

11

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
05.03.2020 10:00-12:00 Seminar loeng - Snezana Stoljarova
05.03.2020 12:00-12:30 Lõunapaus
05.03.2020 12:30-14:30 Seminar loeng - Kristel Kiens, Snezana Stoljarova
05.03.2020 14:30-14:45 Kohvipaus
05.03.2020 14:45-16:45 Seminar loeng - Kristel Kiens