Treener - sportlane suhe: kas tuleb loomulikult või vajab panustamist?
Kursuse kood LTC0293/1
Toimumise aeg 05.03.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp eri spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk laiendada teadmisi treenitavatega toimiva suhte loomisest ja hoidmisest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast motiveerituna ja jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Treener - sportlane suhte olemus ja väärtus. Suhte võimalused ja mõjud sportlasele ja treenerile. Praktilised viisid suhte loomiseks ja hoidmiseks. Keeruliste olukordadega toimetulek sportlasega suhtes
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse peamiselt noorsportlastega suhtlemist. Kuid kindlasti näidetena puudtatakse ka nii laste kui täiskasvanutega suhtlemist.
Õpiväljundid teab ja oskab analüüsida treener-sportlase suhte olemust, olulisust ja mõjusid; teab, milliste praktiliste viisidega saab sportlasega suhet luua ja seda toimivana hoida; analüüsib keeruliste olukordade potentsiaalset mõju suhetele ja teab põhilisi printsiipe selliste olukordade lahendamiseks viisil, mis aitab häid suhteid säilitada või tugevdada.

Eeldused eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Lõpetamistingimused Seminar toimub loenguna ja teemat toetavate rühmatöö aruteludena. Treener - sportlase suhte teemasse põhjalik süvenemine: praktilisele treener-sportlase suhte töömudelile toetudes avastada, mis olemasolevate suhete puhul juba toimib ja kus on arenguruumi. Praktilised viisid suhete arendamiseks ja hoidmiseks. Näited päriselu situatsioonidest. Võimalike keeruliste olukordade lahendamine suhet fookuses hoides.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline õpperuum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.
Koolitaja kompetentsus Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid töötavad igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova, Kristel Kiens
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ja TLÜ täiendkoolituse tõendit mahus 8 akadeemilist tundi eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 11
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 04.03.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.03.2020    10:00-12:00 Seminar loeng - Snezana Stoljarova    
 05.03.2020    12:00-12:30 Lõunapaus    
 05.03.2020    12:30-14:30 Seminar loeng - Kristel Kiens, Snezana Stoljarova    
 05.03.2020    14:30-14:45 Kohvipaus    
 05.03.2020    14:45-16:45 Seminar loeng - Kristel Kiens