FKC0307/1 - Digiturunduse rakendamine

Toimumise aeg

14.05.2024 - 23.05.2024

Registreerimise tähtaeg

07.05.2024

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikooli Mare maja

Maht

39 akadeemilist tundi (kontaktõpe 26 tundi, iseseisevõpe 13 tundi)

Sihtgrupp

e-kaubanduses tegutsevad spetsialistid; e-turunduse spetsialistid ja juhid

Eesmärk

omandada e-turunduse oskused digikanalites toimetamiseks, tutvuda käsitluste, praktikate ja tehnoloogiliste lahenduste, valdkonna põhimõistete ja -rakendustega, saada eri meetodite kasutamise kogemus.

Sisu

E-turundus digikanalites. Teoreetilised lähenemised digiturundusele. Digireklaami spetsiifika ja tulemuste mõõtmine. Digitaalne transformatsioon. Veebilehe osatähtsus digiturunduses. Veebilehe komponendid ja ülesehitus. On-site ja off-site spetsiifika SEO tööriistad. Turundussõnumite koostamine digireklaamis. PPC kampaaniate loomise tööriistad. FB Pixel. Kampaania tulemuste tõlgendamine, kommunikeerimine. Video kasutamine. Influencer kampaaniate tähtsus ja loogikad

Õpiväljundid

teab digiturunduse kanaleid, eristab neid ja võrdleb traditsiooniliste kanalitega; koostab digiturunduse strateegia; saab aru veebilehe kasutaja teekonnast, analüüsib seda ja teeb parendusettepanekuid (UX, UI); tunneb veebilehe analüüsimise tööriistu (Google Analytics, Tag Manager, MouseFlow); analüüsib kodulehte ja teeb parendusettepanekuid; teab SEO põhitõdedesid ja loob märksõnaanalüüsil põhinevat ON-site SEOd toetavat veebilehe sisu; tunneb PPC ja teisi sotsiaalmeedia kampaaniate loomise tööriistu; loob digikampaania, monitoorib ja optimeerib seda.

Eeldused

vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel

õpikeskkond

auditoorium tänapäevase esitlustehnikaga

koolitaja kompetentsus

valdkonna tundmine vähemalt MA tasemel

Lõpetamistingimused

loeng, seminar, meeskonnatöö; iseseisvad tööd: digistrateegia ja turundusplaani koostamine; otsingumootoritele optimeeritud sisutekstid ja nende koostamine, iseseisvate tööde analüüsimine kontaktõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Diana Taluri

Kursuse hind

890 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

6