„Meie Maailm“ programmi rakendamine
Kursuse kood HRC0221/2
Toimumise aeg 16.06.2020 - 15.06.2021
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp Klassiõpetajad, kes soovivad kasutada õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamisel programmi „Meie Maailm“
Eesmärk süvendada teadlikkust lapse sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest ning selle arendamise võimalustest; kujundada oskused sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamiseks klassis ja valmisolek programmi “Meie maailm” eesmärgipäraseks ja järjepidevaks rakendamiseks oma klassis programmi tausta, sisu ja komponentide tutvustamise ning rakendamise jälgimise ja analüüsi abil.
Sisu Sotsiaal-emotsionaalse pädevuse areng ja arendamise võimalused, õpetajate võimalused arengu toetamisel. Õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengu hindamine.
Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste toetamise metoodika inimeseõpetuse tunnis 2. klassis programmis „Meie Maailm“. Programmi komponentidega tutvumine ja rakendamine õppeaasta jooksul. Praktika reflekteerimine ning kolleegidelt õppimine. Rakendamiskogemuse analüüs koolitusgrupis.
Õpiväljundid teab lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu seaduspärasid ning peamisi arendamise võimalusi;
väärtustab õpetaja ja kooli võimalusi õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse toetamisel;
teab „Meie Maailm“ programmi sisu ja teoreetilisi aluseid;
kasutab programmis sisalduvaid õppemeetodeid ning materjale inimeseõpetuse aine raames;
analüüsib enda võimalusi ja piiranguid programmi rakendamisel;
rakendab programmi ühe õppeaasta vältel;
analüüsib enda kogemust programmi läbimisel.
Eeldused töötamine klassiõpetajana
Lõpetamistingimused Õppetöö toimub koostöiselt, sisaldab arutelusid, tõhustatud loenguid ning aktiivõppe meetodeid ja praktiseerimist.
Neli seminari; õppetundide ettevalmistus, läbiviimine ja analüüs (35 tk); õpilaste sotsiaal-emotsionaalse arengu jälgimine, hindamine ja analüüs, enda õpetamistegevuste analüüs, programmi materjali analüüs (3 tk).
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas
on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas
tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 19, praktika 35)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Elina Malleus, Evelin Õunap, Kristina Treial
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 540 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.06.2020    - I õppepäev   T-412
 24.08.2020    - II õppepäev   T-412
 07.01.2021    - III õppepäev   T-412
 15.06.2021    - IV õppepäev   T-412
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp