HRC0662/2 - Õpetamise toetamine kõrgkoolis: digivahendite kasutamine lõputööde juhendamisel

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.03.2024

Registreerimise tähtaeg

01.03.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

Eesti kõrgkoolides töötavad õppejõud

Eesmärk

saada tuge digivahendite kasutamiseks lõputöö juhendamise eri etappides kõrgkoolis.

Sisu

Digivahendite kasutamine üliõpilaste lõputööde eri etappides: ülevaade õppekava vabadest teemadest ja kaitstud lõputöödest, teema registreerimine, lõputöö struktuuri kavandamine, konsultatsioonid ja materjalide jagamine juhendatavaga, kirjandusallikate otsing, haldamine ja viitamine, lõputöö mustandi koostamine ja tagasisidestamine, kaitsmise kavandamine.

Õpiväljundid

tunneb peamisi digivahendite kasutusvõimalusi lõputöö juhendamise eri etappides; valib sobivad digivahendid kõrgkooli lõputööde juhendamise toetamiseks.

Eeldused

Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad ning varasem koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Lühiloengu formaat, arutelu, grupitöö

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Hans Põldoja

Kursuse hind

79 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, 55562236, viktoria.bubukin@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.03.2024 13:30-15:00 Hans Põldoja, Tallinna Ülikool T-415
04.03.2024 15:15-16:45 Hans Põldoja, Tallinna Ülikool T-415