Rasked kõnelused lapsevanemaga
Kursuse kood HRC0084/7
Toimumise aeg 24.09.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp õpetajad, lastega töötajad
Eesmärk saada ülevaade nõustamise põhiprintsiipidest, nõustamissuhte loomisest ja säilitamisest; analüüsida erinevaid suhtlemissituatsioone ning omandada praktilisi suhtlemisoskusi keerukate teemade käsitlemiseks.
Sisu Nõustamine laste arengu toetamisel; nõustamise olemus ja põhiprintsiibid; nõustamissuhte loomine ja säilitamine; nõustamise tulemuslikkus ja seda takistavad tegurid; nõustamise eetika, eripedagoogiline nõustamine ja arenguvestluste läbiviimine, tõhusa suhtlemise tehnikad; tehnikad konfliktses suhtes toimetulekuks, keeruliste situatsioonide analüüs.
Õpiväljundid teab nõustamise ja nõustamissuhte põhiprintsiipe; tunneb suhtlemistakistuste võimalikke põhjusi ning erinevaid positiivse suhte loomise tehnikaid; oskab rakendada positiivse ja negatiivse tagasiside edastamise põhimõtteid ning tehnikaid konfliktses vestluses toimetulekuks
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused koolitus on planeeritud 1 õppepäevale.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Lii Lilleoja, MA
Kursuse hind 95 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale ja toitlustust ( kohvipaus, kerge lõuna).
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee