HRC0267/6 - Ametialane rakenduslik tegevus ("Sissejuhatus andragoogikasse" koolituse moodul)

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

26.08.2024 - 26.01.2025

Registreerimise tähtaeg

21.08.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 132 tundi)

Sihtgrupp

täiskasvanute koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsiooni sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjäärispetsialistid

Eesmärk

kogedes andragoogika rakendusvaldkondade protsesse ja tegevusi osata analüüsida probleeme konkreetses ametialases tegevuses avaliku, era või kolmanda sektori organisatsioonides, sh vabahariduslikus kontekstis ning saada tuge praktiliste ja uuenduslike lahenduste leidmiseks andragoogilises tegevuses.

Sisu

Töövarjutamine ja osalus/vaatlused konkreetsetes andragoogilistes tegevusvaldkondades ja ametite kontekstides. Õppijal on võimalused kogeda ja suhelda, vaadelda ja analüüsida konkreetse ameti sisu, ametialaseid protsesse ja/või tegevusi ja praktikaid avaliku, era või kolmanda sektori organisatsioonides. Sisuks on õppija poolt valitud konkreetse andragoogilise tegevusvaldkonna kontekstis professionaalse tegevuse vaatlemine ja analüüsimine töövarjutamise vormis ning selle protsessi tulemusena praktiliste, uuenduslike lahenduste loomine.

Õpiväljundid

kogeb ja hindab andragoogi professionaalset tegevust konkreetse ameti kontekstis; oskab analüüsida alternatiivseid võimalusi andragoogilises tegevuses; problematiseerib enda poolt valitud situatsiooni andragoogilise tegevuse konkreetses kontekstis; oskab luua praktilise, uuendusliku lahenduse andragoogi professionaalse tegevuse parendamiseks

Eeldused

vähemalt esimese astme kõrgharidus, kuulumine sihtgruppi, valmisolek õppida koos tasemeõppe üliõpilastega

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Uuenduliku praktilise lahenduse loomine/koostamine ja esitlemine. Töövarju analüüs.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kätlin Vanari, Katrin Karu

Kursuse hind

330 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1