TSC0019/7 - Treenerite IV taseme spordi üldainete teooriakursus

Koolituse detailne ajagraafik ja arve saadetakse registreerinutele peale registreerumistähtaja lõppu. Koolitusest loobujatel palun informeerida korraldajaid (treener@tlu.ee) enne arve väljastamist.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

10.03.2017 - 09.04.2017

Registreerimise tähtaeg

05.03.2017

Toimumise koht

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54 tundi)

Sihtgrupp

Kõikide spordialade treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes on läbinud Abitreeneri (EKR tase 3) spordi üldainete koolituse ja/või omavad Abitreeneri kutsekvalifikatsiooni.

Eesmärk

Toetada teoreetiliste üldteadmiste omandamist spordiala IV taseme ( nooremtreeneri) treenerikutse omandamiseks.

Sisu

Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul - 8 akadeemilist tundi
Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul - 16 akadeemilist tundi
Biomeditsiiniliste ainete moodul - 26 akadeemilist tundi

Õpiväljundid

Omab teoreetilisi baasteadmisi treeneri IV taseme eksami sooritamiseks spordi üldainete osas.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine õppetegevuses

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Karin Baskin PhD, Kaivo Thomson PhD, Joe Noormets MSc, Tiiu Olm PhD, Boris Bazanov, Indrek Rannama MSc, Meeli Roosalu PhD, Marko Udras

Kursuse hind

185 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushinnaga 60.- koolitusele toimub registreerumine Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel: http://www.sport.ee/event/76/uldained_ekr_4_ Soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
10.03.2017 14:00-19:00 Räägu 49 -406
11.03.2017 10:00-19:00 Räägu 49 -406
12.03.2017 10:00-19:00 Räägu 49 -406
07.04.2017 14:00-19:00 Räägu 49 -406
08.04.2017 10:00-19:00 Räägu 49 -406
09.04.2017 10:00-17:00 Räägu 49 -406