Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0066/2
Toimumise aeg 05.01.2018 - 02.02.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp inimesed, kes on huvitatud visuaalkunstipõhiste tegevuste rakendamisest tervise edendamisel
Eesmärk saada ülevaade ja omakogemus tantsu- ja liikumisteraapia teooriatest ja meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning oskus nende kasutamiseks erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil.
Sisu Tutvumine tantsu- ja liikumisteraapia meetodite, tehnikate ja vahenditega ning nende võimalustega tantsu- ja liikumisteraapilises tegevuses erinevate sihtgruppidega.
Õpiväljundid teab tantsu- ja liikumisteraapias rakendatavatest meetoditest, tehnikatest ja vahenditest;
oskab eesmärgistatult rakendada lihtsaid tantsu- ja liikumisteraapiale tuginevaid loomingulisi tegevusi tervisedenduslikel eesmärkidel.
Eeldused bakalaureusekraad, töötamine teraapia, nõustamise, tervise, kunstide, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal
Lõpetamistingimused Iseseisva tööna: õpimapi koostamine, tantsu-ja liikumisteraapia tehnikate harjutamine väikerühmas, kirjanduse läbitöötamine.
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel õppetöö läbiviimiseks
Koolitaja kompetentsus Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht.
Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Kaldur; MSc, Mari Mägi; MSc
Kursuse hind 126 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 03.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.01.2018    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
 06.01.2018    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
 02.02.2018    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317