Õpetajaharidus ja digitehnoloogia- teeme õppimise lahedaks
Kursuse kood AYC0246/1
Toimumise aeg 17.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikooli hooned
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooli noored
Eesmärk Tutvuda tehnoloogiliste lahenduste rakendamise võimalustega õpetajahariduses.
Sisu Ülevaade õpetajahariduse erinevatest valdkondadest. Digipädevuste mõiste ja hindamine. Digipädevuste roll õpetajahariduses. Õppija digipädevused. Tehnoloogilised lahendused hariduses ja haridustehnoloogia. GPS-kunst ja M-õpe, liitreaalsus ja virtuaalreaalsus, robootika, animatsioonide loomine. Tehnoloogia rakendamise tavad ja strateegiad Eesti hariduses.
Õpiväljundid Õpilane tutvub erinevate õpetajahariduste valdkondadega;
mõistab digipädevuste vajalikkust õpetaja töös;
rakendab erinevaid tehnoloogilisi lahendusi;
teab tehnoloogia võimalusi Eesti haridusasutustes.
Eeldused Gümnaasiumis või kutsekoolis õppimine kursuse toimimise ajal.
Lõpetamistingimused Õpilased panevad ühiselt end proovile tehnoloogia ja õpetamise valdkonnas. Õpetaja ja õppija digipädevused ja selle olulisus õppeprotsessis. Tehnoloogia rakendamise tavad ja strateegiad. GPS-kunst ja mobiilne õpe. Rakendame VOSK põhimõtteid. Liitreaalsus ja virtuaalreaalsus. Animatsiooni loomine.Robootika. Arutelu erinevatel kursuse jooksul arutletud teemadel ning Kursuse lõpetab tagasiside ja lõpuring.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli hooned
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad või selle omandamine.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Linda Helene Sillat
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Ilvest, 640 9369, teele.ilvest@tlu.ee
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, Riina.Stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.02.2018