Äriplaan ja äriplaani kirjutamine ("Kolme sammuga ettevõtjaks " koolituse moodul)
Kursuse kood YKC0041/1
Toimumise aeg 22.08.2018 - 28.09.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikooli linnak, Narva mnt 29 (Astra hoone) ja Uus-Sadama 5, Mare hoone
https://www.tlu.ee/kuidas-tulla-ja-parki...
Sihtgrupp Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks. 
Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.
Eesmärk osata koostada ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani, teada selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe.
Sisu Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine. Ettevõtja isiksuse omadused, ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja omadused, eneseanalüüs. Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek. Ärimudeli väljatöötamine. Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks. Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal. Äriplaani struktuur. Ettevõtte alustamiseks vajalike ressursside hinnang.
Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:
- mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas laiemalt;
- saab aru ettevõtluse toimispõhimõtetest ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas;
- omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
- on omandanud teadmised ja oskused luua ettevõtet, teab ettevõtte tegutsemise põhialuseid;
- oskab luua äriplaani ja omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest;
- on suuteline oma äriideed esitlema ja alustama ettevõtjana;
Eeldused Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks.
 Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.
Lõpetamistingimused Läbitakse ettevõtte loomise sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Äriplaan tuleb koostada oma äriideele tuginedes ja esitada kolmes etapis. Pärast iga koolitusteemat antakse iseseisvad ülesanded, mida täites äriplaan valmib. Kursuses jooksul kontrollib koolitaja äriplaani valmimist ja seda toetavad täiendavad iseseisvad ülesanded, lugemismaterjal ja abimaterjalid.

Õppmeeteoditeks on loengud, harjutusülesannete lahendamine kontaktõppes ja iseseisvalt, grupiülesanded, iseseisev äriplaani kirjutamine.

Koolitust toetab e-õpe ehk õppematerjalid on kättesaadavad e-keskkondades ning toimub pidev suhtlus koolitaja ja õppijate vahel.
Õpikeskkond Koolitused toimuvad Tallinna Ülikoolis.
Koolitaja kompetentsus valdkonna ekspert, vähemalt MA
Maht 2 EAP (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 30)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristo Krumm
Kursuse hind 299 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusi ja jaotusmaterjale.
Minimaalne osalejate arv 4
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 21.08.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 22.08.2018    17:00-19:30 Sissejuhatus ettevõtlusesse, ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine Kristo Krumm A-006
 24.08.2018    17:00-19:30 Ettevõtjaks saamine, ettevõtja eneseanalüüs. erinevad ettevõtlusvormid Kristo Krumm A-006
 28.08.2018    17:00-19:30 Ärimudel: ideest teostuseni, erinevad ärimudeli vormid, idee mudeldamine. Kodutöö - iseenda ärimudeli loomine Kristo Krumm M-136
 31.08.2018    17:00-19:30 Ärimudelite esitlus ja analüüs, tagasisidestamine Kristo Krumm M-136
 07.09.2018    17:00-19:30 Ärimudelist äriplaanini. äriplaani vajalikkus ja ülesehitus Kristo Krumm M-227
 12.09.2018    17:00-19:30 Äriidee, visiooni, missiooni, eesmärkide paikapanek. Kodutöö - äriplaani eesmärkide täpne sõnastus Kristo Krumm M-135
 18.09.2018    17:00-19:30 Ärikeskkonna analüüs - mikro ja makrokeskkond, konkurents, turg ja tarbijad. Kodutöö - keskkonnaanalüüs koostada Kristo Krumm M-135
 21.09.2018    17:00-19:30 Turundus ja meeskond ettevõtte ülesehitamisel, finantsplaneerimise alusel. Kodutöö - äriplaani koostamine kõikides läbitud punktides Kristo Krumm M-135
 28.09.2018    17:00-19:30 Äriplaanide esitlemine ja tagasiside Kristo Krumm M-135