Grupi sünergia - kuidas toetada positiivset mõju grupis?
Kursuse kood TSC0027/1
Toimumise aeg 05.09.2014
Toimumise koht Tallinna Ülikool, TSI, Tallinn, Tondi 55 (II korrus, ruum 210).
Sihtgrupp Koolide direktorid ja õppealajuhatajad, treenerid, õpetajad.
Eesmärk teadvustada grupis toimuvate protsesside olemust ja tutvustada pädevusi grupis toimuva suunamiseks
Sisu Grupis tekkiva koostöö tagajärjel võivad grupi liikmete individuaalsed saavutused ületada taseme, mida ilma grupis tekkiva sünergiata ei saavutataks. Samal ajal, grupp võib toimida selle üksikliikmetele kas positiivselt või negatiivselt. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks arvestada erinevate grupi teooriate põimumisega tegelikkuses. Lisaks soovitatakse negatiivsete arengute vältimiseks struktuurse arengu kontseptsioonist lähtudes arvestada tasanditega, mis muutuvad enesekesksetest huvidest esimesel tasandil altruismi suunas viiendal tasandil julguseni otsida vastuseid küsimustele nagu näiteks „Cui bono”? Protsesside suunamisel grupis on üheks efektiivsuse kriteeriumiks inimese kognitiivse stiili teadvustamine, mille all tuleb mõista mõtlemisviiside erinevustega arvestamist, mitte aga ühe eelistamist teisele. Kognitiivsest stiilist tulenevate erinevustega mittearvestamise tagajärjel langeb nii oskuste ja informatsiooni omandamine kui ka nende rakendamise motiveeritus.
Õpiväljundid oskab kontrollida grupiprotsesse.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kaivo Thomson
Kursuse hind 30 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Osavõtumaks sisldab loengumaterjale ja kohvipausi
Korraldaja Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6996555, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.09.2014
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.09.2014    12:45-13:00 Registreerimine    
 05.09.2014    13:00-13:50 Grupi teooriate põimumine. Grupi teooriate tundmine aitab kontrolli all hoida grupis toimuvaid suundumisi. Teooriate kompleksne käsitlemine suurendab nende tegelikkusele vastavust. Vaadeldakse lineaarteooria-, tsüklilist teooria- ja pendularteooria põimumist. Kaivo Thomson, Ph.D, Tallinna Ülikooli vanemteadur. Koolitaja poolt on koostatud ja kirjutatud kolm raamatut motoorika, psühhofüsioloogia ja tunnetusprotsesside valdkonnas ja ta on välja töötanud kaks meetodit kognitiivsete võimete testimiseks ja arendamiseks.  
 05.09.2014    13:50-14:40 Kognitiivne stiil. Kognitiivset stiili tuleb tõlgendada kui mõtlemisviiside erinevust, mis tähendab indiviidi eelistatumat meetodit info töötlemisel, omastamisel, süstematiseerimisel ja meeldetuletamisel. Vaadeldakse kognitiivsest stiilist tulenevaid suundumusi õpi- ja õpetamisstiilides. Kaivo Thomson  
 05.09.2014    14:40-15:00 Kohvipaus    
 05.09.2014    15:00-16:15 Struktuurse arengu kontseptsioon. Madalama moraalse küpsuse tasandi info võib olla kõrgema tasandiga sihtgrupile mittemõistetav või neid kahjustav. Samas, madalama moraalse küpsuse tasandiga sihtgrupp mõistab sõnumit kõige paremini ainult siis, kui see vastab nende tasandile. Vältimaks inimestevahelisi vastuolusid, tuleb struktuurse arengu kontseptsioonist lähtudes arvestada viie erineva tasandiga. Kaivo Thomson  
 
DOKUMENDID
KUTSE koolitusele