FKC0269/4 - Meediapädevus kooliõpetajale

BECID meediapädevuse koolitus on alg- või põhikoolis töötavale õpetajale tasuta. Tunnistuse saamiseks tuleb luua ja läbi viia enda meediapädevuse programm.

Toimumise aeg

11.03.2024 - 09.04.2024

Toimumise koht

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27

Maht

28 akadeemilist tundi (kontaktõpe 21 tundi, iseseisevõpe 7 tundi)

Sihtgrupp

kooliõpetajad, kes on huvitatud meediast nii tarbijana kui sisu loojana

Eesmärk

kujundada baasteadmised allikakriitilisest meediatarbimisest, infosõja trendidest, veebipolitsei argipäevast ja teadlikumast, võimalikke ohte ennetavast käitumisest sotsiaalmeedias; huvituda audiovisuaalse meedia oskuste õppimisest.

Sisu

Fakt ja arvamus. Uudis. Loo mõjutamine audiovisuaalse kirjaoskuse komponentidega. Koolimeedia. Veebipolitseiniku argipäev. Infosõda. Põneva meediatunni ülesehitus, katsetamine ja analüüs.

Õpiväljundid

suunab noori allikakriitilisemale meediatarbimisele ja turvalisemale veebikäitumisele; on meeskonnatööna loonud ühe uudisloo.

Eeldused

kursusel osaleda võib mistahes aine õpetaja

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi õpperuumid

koolitaja kompetentsus

BA või MA audiovisuaalse kunsti ja meediapädevuse valdkonnas, täiskasvanute õpetamise kogemus

Lõpetamistingimused

Teoreetiliste baasteadmiste omandamine ja praktilise ülesande lahendamine grupitöös. Iseseisvad tööd: piltloo (storyboard) loomine; meediapädevuse tunni koostamine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Katrin Sigijane (BFM) ja Külli-Riin Tigasson (BFM ja Eesti Ekspress)

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12