HKC0222/1 - Õpetamine ja õppimine: sisuloome ja ühistöö veebis ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Toimumise aeg

23.09.2024 - 07.10.2024

Registreerimise tähtaeg

16.09.2024

Toimumise koht

Google Meet

Maht

14 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

osata luua tõhusaid õppeülesandeid sisuloome keskkonnas ja edendada ühistööd Google Drive näitel.

Sisu

Õppeülesannete loomine sisuloome keskkonnas. Ühistöö veebis Google Drive näitel

Õpiväljundid

Koolituse läbinud teab, kuidas luua struktureeritud ja interaktiivseid õppeülesandeid sisuloome keskkonnas ja kasutab ühistööks Google Drive keskkonda.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kairi Mustjatse

Kursuse hind

69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
23.09.2024 15:00-17:15 Õpetamine ja õppimine. Juhendamine. Õppeülesannete loomine Sisuloome keskkonnas. Kairi Mustjatse Google Meet
07.10.2024 15:00-17:15 Õpetamine ja õppimine. Koostöös õppimine. Ühistöö veebis Google Drive näitel. Kairi Mustjatse Google Meet