Praktiline haridustehnoloogia: ühistöövahendid õppetöös
Kursuse kood HKC0060/1
Toimumise aeg 03.04.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž (Lihula mnt 12, Haapsalu)
https://goo.gl/maps/zmdo1v5XgCJ2
Sihtgrupp Kõik huvilised
Eesmärk Saada ülevaade digitaalsetest ühistöövahenditest, mis võimaldavad luua õppijate loovust arendavaid ülesandeid.
Sisu Digivahendeid kasutades loob koostöös (õppijatega, kolleegidega) õppijate loovust arendavaid õpiülesandeid. Digivahendite abil koostab näiteid elulise probleemi lahendamiseks, kaasab õppijaid etteantud probleemi lahendamisse.
Õpiväljundid Õppija saab ülevaate digitaalsetest ühistöövahenditest, mis võimaldavad luua õppijate loovust arendavaid ülesandeid.
Eeldused Valmisolek õpitut rakendada.
Lõpetamistingimused Õppija osaleb koolituspäeval.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde võimalused jne. E-keskkonna tugi.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Airi Aavik
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haapsalu kolledž, Heli Temper, 535343495, heli.temper@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.03.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.04.2018    14:00-17:30     203