Praktilised lõdvestumisoskused: mida teha, kui keha läheb pingesse?
Kursuse kood LTC0171/3
Toimumise aeg 09.05.2019
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
https://goo.gl/maps/3SVwJ39WEPA2
Sihtgrupp spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Kehalise pinge tekkimine ning selle mõju sooritusele. Lõdvestumistehnikad: sügav hingamine ja järk-järguline lihaste lõdvestumine. Teadvelolekul põhinev keha tunnetamise tehnika. Kuidas integreerida lõdvestustehnikate harjutamist treeningutesse ja kasutada võistlustel.

Seminaril käsitletavad teemad:
• kehalise pinge tekkimise mehhanismid;
• pinge mõju heaolule ja sooritusele;
• lõdvestumistehnikad: sügav hingamine, järk- järguline lõdvestumine;
• teadveloleku ehk kohalolu praktikad.
Õpiväljundid teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused Kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised harjutused.
Õpikeskkond kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.
Koolitaja kompetentsus Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) . Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova
Kursuse hind 55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipausi ja TLÜ täiendkoolitustõendit mahus 5 akadeemilist tundi eeldusel, et seminaril osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 56501063, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 08.05.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 09.05.2019    10:00-12:00 Seminar    
 09.05.2019    12:00-12:20 Kohvipaus    
 09.05.2019    12:20-14:15 Seminar