FKC0143/2 - Digitaalse õpimängu disainimine

Toimumise aeg

11.01.2023 - 10.05.2023

Toimumise koht

Veebikeskkond

Maht

120 akadeemilist tundi (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 80 tundi)

Sihtgrupp

oodatud on nii tehniliste kui ka loominguliste huvidega gümnasistid

Eesmärk

tutvuda õpimängu praktiliste sisuliste ülesannete kaudu mängude loomise protsessiga ja saada võimalus ise meeskonnaliikmena osaleda mängude prototüüpide loomisel ja katsetamisel.

Sisu

Mängude analüüs. Mängu disain ja kompositsioon. Kasutajakogemus (UX) ja kasutajamugavus (UI). Meeskonnatöö oskused. Eri õppeainete kombineerimine mänguliseks õppeprotsessiks.

Õpiväljundid

on analüüsinud õpimängu, probleemõppe meetodil lahendanud tekkivaid kitsaskohti, rakendanud lahendusi loovalt õpimängu stsenaariumi loomisel, disaini ja prototüübi testimisprotsessis ja meeskonnatöös; on harjutanud väga erinevaid ülesandeid.

Eeldused

huvi arendavate mängude, disaini ja IT-valdkonna vastu

õpikeskkond

veebikeskkond

koolitaja kompetentsus

Erialane kõrgharidus, soovitavalt digitaalsete õpimängude erialal

Lõpetamistingimused

Veebitundides osalemine, praktiliste iseseisvate ja meeskonnatöö harjutuste tegemine mängu eri loomisetappides, mille tulemusena valmib mängu prototüüp.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Katrin Sigijane, MSc digitaalsed õpimängud, BA audiovisuaalne kunst

Kursuse hind

25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10