Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0206/4
Toimumise aeg 08.10.2020 - 12.12.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Spetsialistid, kes on huvitatud praktilisest kogemusest tantsu- ja liikumisteraapias.
Eesmärk Saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus.
Sisu Töötatakse omakogemuse rühmana stuudio põhimõttel (eesmärgid ja tegevused sõltuvad rühma huvidest ja vajadustest), analüüsitakse enesearengut ja rühmaprotsessi. Rakendatakse erinevaid tantsu- ja liikumisteraapia harjutusi.
Õpiväljundid - teab tantsu- ja liikumisteraapia harjutuste läbiviimisest rühmas; - oskab jagada oma kogemusi rühmas, kuulata ja peegeldada teiste kogemust, - oskab. analüüsida rühmaprotsesse- ning dünaamikat.
Eeldused Huvi tantsu- ja liikumisteraapias praktilise kogemuse vastu
Lõpetamistingimused Rühmatöö. Iseseisev töö: tantsu- ja liikumisteraapiliste harjutuste ja omakogemuse analüüs, protsessipäeviku pidamine. Õppeaine ei ole kirjandusega asendatav, vajalik 80% õppetöös osalemine.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia Näita vähemlektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 32)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Kaldur, Mari Mägi
Kursuse hind 92 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 30.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 08.10.2020    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 29.10.2020    16:00-19:00 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi online koolitus
 28.11.2020    17:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 12.12.2020    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi online koolitus
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp