LTC0206/4 - Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)

Kursusele registreerimine ainult läbi peakursuse LTC0215/4 Tantsu- ja liikumisteraapia alused
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

10.10.2020 - 12.12.2020

Registreerimise tähtaeg

30.09.2020

Toimumise koht

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 32 tundi)

Sihtgrupp

Spetsialistid, kes on huvitatud praktilisest kogemusest tantsu- ja liikumisteraapias.

Eesmärk

Saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus.

Sisu

Töötatakse omakogemuse rühmana stuudio põhimõttel (eesmärgid ja tegevused sõltuvad rühma huvidest ja vajadustest), analüüsitakse enesearengut ja rühmaprotsessi. Rakendatakse erinevaid tantsu- ja liikumisteraapia harjutusi.

Õpiväljundid

- teab tantsu- ja liikumisteraapia harjutuste läbiviimisest rühmas; - oskab jagada oma kogemusi rühmas, kuulata ja peegeldada teiste kogemust, - oskab. analüüsida rühmaprotsesse- ning dünaamikat.

Eeldused

Huvi tantsu- ja liikumisteraapias praktilise kogemuse vastu

õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit

koolitaja kompetentsus

Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia Näita vähemlektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht.

Lõpetamistingimused

Rühmatöö. Iseseisev töö: tantsu- ja liikumisteraapiliste harjutuste ja omakogemuse analüüs, protsessipäeviku pidamine. Õppeaine ei ole kirjandusega asendatav, vajalik 80% õppetöös osalemine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Terje Kaldur, Mari Mägi, Kaire Bachmann

Kursuse hind

92 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
10.10.2020 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401
06.11.2020 15:00-18:00 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Kaire Bachmann online koolitus
28.11.2020 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
12.12.2020 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus I Kaire Bachmann online koolitus