LTC0175/7 - Spordi üldained: nooremtreener, tase 4

Registreerumine avatud 17.veebruarini või kuni kohti jätkub. Registreerumine soodushinnaga koolitusele toimub Spordikoolituse ja - Teabe sihtasutuse registreerimislehel http://www.sport.ee/event/719/uldained_ekr_4__ekoolitus. Koolituse arve saadetakse registreerinutele alates 18.veebruarist 2021. Koolitusest loobujatel, samuti maksja andmete muutumisest palun informeerida korraldajaid (treener@tlu.ee) enne arve väljastamist hiljemalt 17.veebruar 2021.
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

18.02.2021 - 18.03.2021

Registreerimise tähtaeg

17.02.2021

Toimumise koht

e-õpe, Moodle
https://moodle.edu.ee/

Maht

50 akadeemilist tundi (kontaktõpe 50 tundi)

Sihtgrupp

Nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlejad; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased; huvilised.

Eesmärk

omandada teoreetilised baasteadmised nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlemiseks.

Sisu

Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul (8 tundi). Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul (16 tundi). Biomeditsiiniliste ainete moodul (26 tundi)

Õpiväljundid

omab teoreetilisi baasteadmisi nooremtreeneri (tase 4) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas; teab ettevõtluse ja organisatsioonide vorme, töösuhteid reguleerivaid õigusakte; teab sportliku treeningu aluseid; tunneb kehaliste võimete arendamise teooriaid ja metoodikaid;teab treeningu füsioloogilisi aluseid; teab ealisi ja soolisi iseärasusi;
teab grupitöö aluseid; omab teadmisi spordipedagoogikast ja spordipsühholoogiast.

Eeldused

Abitreeneri 3. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.

õpikeskkond

tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid; e-õppe korral Harno Moodle'i elektroonne õpikeskkond

koolitaja kompetentsus

Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist

Lõpetamistingimused

Õpe toimub loengu vormis. Arutelude tekke eelduseks on osalejate varasem tutvumine õppematerjalidega, mis on leitavad https://www.sport.ee/et/treenerid

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Karin Baskin PhD, Kaivo Thomson PhD, Joe Noormets MSc, Kirsti Pedak MSc, Boris Bazanov PhD, Indrek Rannama PhD, Meeli Roosalu PhD, Marko Udras MSc

Kursuse hind

185 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushind 100.- Soodushinnaga registreerumine toimub Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel: http://www.sport.ee/event/719/uldained_ekr_4__ekoolitus.Soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

35