LTC0270/1 - Jooga tehnikate rakendamine laste liikumistunni või treeningu rikastamiseks

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

19.02.2020 - 11.03.2020

Registreerimise tähtaeg

14.02.2020

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad, laste/noorte treenerid.

Eesmärk

saada ülevaade jooga tehnikate ja meetodite rakendamisest lastele suunatud liikumistundides ja treeningutes tundide rikastamiseks ning laste arengu toetamiseks.

Sisu

Joogatehnikate erinevused täiskasvanute ja lastele suunatud tundides. Joogatehnikate mõju lapse arengule. Joogatehnikate rakendamine eri vanuserühmades.
Joogatunni ülesehitus ja tunni aluspõhimõtted. Individuaalsed joogaasendid. Paarisjoogaasendid, grupiasendid. Joogatehnikatele tuginevad liikumismängud.
Hingamisharjutused. Keskendumist ja rahunemist soodustavad harjutused.

Õpiväljundid

Osaleja:
- on saanud teada joogatehnikate kasulikkusest lapse kehalise ja vaimse arengu toetajana;
- mõistab joogatunni eesmärke ja põhimõtteid eri vanuserühmas;
- teab joogatunni struktuuri ja oskab vastavalt eesmärgile ning joogapõhimõtetele tundi üles ehitada.
- tunneb ja oskab õpetada individuaalseid joogaasendeid, asendite seeriaid, paarisasendeid ja grupiasendeid, joogatehnikatele tuginevaid liikumismänge;
- tunneb ja oskab kasutada hingamisharjutusi liikumistundides, keskendumis- ja rahunemist soodustavaid harjutusi.

Eeldused

Eelnev erialane kogemus laste/noorte võimlemise alal.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.

koolitaja kompetentsus

Bakalaureusekraad kasvatusteadustes ja magistrikraad andragoogikas, jooga-alane väljaõpe ja kogemus joogatundide läbiviimisel alates 2014

Lõpetamistingimused

Koolitus on ülesehitatud põhimõttel, et teooria seostatakse koheselt praktikaga. Iga teema juures saavad osalejad ise erinevaid tehnikaid, asendeid, harjutusi ning mänge kasutada/katsetada. Mille tulemusel mõista asendi ja meetodi eesmärki ning kasutamise põhimõtteid, et osalejatel tekiks vahetu praktiline kogemus ning koolitusel omandatut oleks võimalik koheselt praktikasse rakendada. Koolitus tugineb küll teoreetilisele baasile, aga veel olulisem on osalejate enda kogemus õppijana, mis aitab õppeprotsess mõtestada, aga ka ennast õpetajana analüüsida.
Kahe koolituspäeva vahel saavad osalejad kodutööna ülesandena valmistada ette joogatunnikava lastele. Teise päeva lõpus peavad osalejad grupitööna ühe tunni osa läbi viima .

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Helina Kibaril on bakalaureuse kraad kasvatusteadustes ja magistrikraad andragoogikas. Ta töötab Tallinna Ülikoolis külalisõppejõuna ja täiskasvanute koolitajana (täiskasvanute koolitaja kutse tase 7). Joogatunde viib Helina Kibar läbi nii grupi- kui eratundidena täiskasvanutele, lastele kui ka noortele erinevates spordiklubides ja joogastuudiotes.
Joogaalane täiendkoolitus: Vinyasa Yoga Level 1 200h Yoga Alliance Certification 2014; It`s Yoga Kids 15h Certification, Itś Yoga Kids Helsinki 2015 (Michelle Wing); Prenatal Yoga 20h 2015 (Temea Milliron); Embodied Yin Yoga 50h 2016 (Satu Tuomela); Hot Yoga 45h 2016 (Silja Siller); Core Flow Yoga 12h 2018 (Marlene Henny); Inimese Anatoomia ja füsiolooga 2018 78h (Phd Ege Johanson); Restorative Yoga (2019). Amanda Tessier, Radiantly Alive; Vinyasa yoga level II 300h Yoga Alliance Certification 2019 (Noah Maze, Berliin); Kvalifikatsioon 500 RYT (Rahvusvaheline joogaliit)

Kursuse hind

180 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
HInd sisaldab kohvipausi, materjale ning TLÜ täiendkoolituse tunnistust 1 EAP mahus. Tunnistuse saamisel täismahus on eelduseks koolitusel täismahus osalemine.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

9

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
19.02.2020 10:00-11:30 Täiskasvanute jooga ja lastejooga erinevused. Praktiline tund.
19.02.2020 11:30-11:45 Paus
19.02.2020 11:45-13:15 Täiskasvanute jooga ja lastejooga erinevused analüüs. Joogatehnikate mõju laste arengule. Joogatunni põhimõtted ja ülesehitus erinevatele vanusegruppidele. Meetod: loeng ja arutelu.
19.02.2020 13:15-13:45 Lõuna
19.02.2020 13:45-15:15 Individuaalsed joogaasendid ja paarisjoogaasendid. Praktiline töötuba.
19.02.2020 15:15-15:30 Paus
19.02.2020 15:30-17:00 15 Individuaalsed joogaasendid ja paarisjoogaasendid. Praktiline töötuba.
11.03.2020 10:00-11:30 15 Individuaalsed joogaasendid ja paarisjoogaasendid. Praktiline töötuba.
11.03.2020 11:30-11:45 Paus
11.03.2020 11:45-13:15 Ettevalmistus grupitööks.
11.03.2020 13:15-13:45 Lõuna
11.03.2020 13:45-15:15 Grupitöö: praktilise tunni läbiviimine
11.03.2020 15:15-15:30 Paus
11.03.2020 15:30-17:00 Grupitöö jätk. Nõuanded tunni läbiviimiseks ja tagasiside.