Jooga tehnikate rakendamine laste liikumistunni või treeningu rikastamiseks
Kursuse kood LTC0270/1
Toimumise aeg 19.02.2020 - 11.03.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad, laste/noorte treenerid.
Eesmärk saada ülevaade jooga tehnikate ja meetodite rakendamisest lastele suunatud liikumistundides ja treeningutes tundide rikastamiseks ning laste arengu toetamiseks.
Sisu Joogatehnikate erinevused täiskasvanute ja lastele suunatud tundides. Joogatehnikate mõju lapse arengule. Joogatehnikate rakendamine eri vanuserühmades.
Joogatunni ülesehitus ja tunni aluspõhimõtted. Individuaalsed joogaasendid. Paarisjoogaasendid, grupiasendid. Joogatehnikatele tuginevad liikumismängud.
Hingamisharjutused. Keskendumist ja rahunemist soodustavad harjutused.
Õpiväljundid Osaleja:
- on saanud teada joogatehnikate kasulikkusest lapse kehalise ja vaimse arengu toetajana;
- mõistab joogatunni eesmärke ja põhimõtteid eri vanuserühmas;
- teab joogatunni struktuuri ja oskab vastavalt eesmärgile ning joogapõhimõtetele tundi üles ehitada.
- tunneb ja oskab õpetada individuaalseid joogaasendeid, asendite seeriaid, paarisasendeid ja grupiasendeid, joogatehnikatele tuginevaid liikumismänge;
- tunneb ja oskab kasutada hingamisharjutusi liikumistundides, keskendumis- ja rahunemist soodustavaid harjutusi.
Eeldused Eelnev erialane kogemus laste/noorte võimlemise alal.
Lõpetamistingimused Koolitus on ülesehitatud põhimõttel, et teooria seostatakse koheselt praktikaga. Iga teema juures saavad osalejad ise erinevaid tehnikaid, asendeid, harjutusi ning mänge kasutada/katsetada. Mille tulemusel mõista asendi ja meetodi eesmärki ning kasutamise põhimõtteid, et osalejatel tekiks vahetu praktiline kogemus ning koolitusel omandatut oleks võimalik koheselt praktikasse rakendada. Koolitus tugineb küll teoreetilisele baasile, aga veel olulisem on osalejate enda kogemus õppijana, mis aitab õppeprotsess mõtestada, aga ka ennast õpetajana analüüsida.
Kahe koolituspäeva vahel saavad osalejad kodutööna ülesandena valmistada ette joogatunnikava lastele. Teise päeva lõpus peavad osalejad grupitööna ühe tunni osa läbi viima .
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.
Koolitaja kompetentsus Bakalaureusekraad kasvatusteadustes ja magistrikraad andragoogikas, jooga-alane väljaõpe ja kogemus joogatundide läbiviimisel alates 2014
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Helina Kibaril on bakalaureuse kraad kasvatusteadustes ja magistrikraad andragoogikas. Ta töötab Tallinna Ülikoolis külalisõppejõuna ja täiskasvanute koolitajana (täiskasvanute koolitaja kutse tase 7). Joogatunde viib Helina Kibar läbi nii grupi- kui eratundidena täiskasvanutele, lastele kui ka noortele erinevates spordiklubides ja joogastuudiotes.
Joogaalane täiendkoolitus: Vinyasa Yoga Level 1 200h Yoga Alliance Certification 2014; It`s Yoga Kids 15h Certification, Itś Yoga Kids Helsinki 2015 (Michelle Wing); Prenatal Yoga 20h 2015 (Temea Milliron); Embodied Yin Yoga 50h 2016 (Satu Tuomela); Hot Yoga 45h 2016 (Silja Siller); Core Flow Yoga 12h 2018 (Marlene Henny); Inimese Anatoomia ja füsiolooga 2018 78h (Phd Ege Johanson); Restorative Yoga (2019). Amanda Tessier, Radiantly Alive; Vinyasa yoga level II 300h Yoga Alliance Certification 2019 (Noah Maze, Berliin); Kvalifikatsioon 500 RYT (Rahvusvaheline joogaliit)
Kursuse hind 180 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
HInd sisaldab kohvipausi, materjale ning TLÜ täiendkoolituse tunnistust 1 EAP mahus. Tunnistuse saamisel täismahus on eelduseks koolitusel täismahus osalemine.
Minimaalne osalejate arv 9
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.02.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 19.02.2020    10:00-11:30 Täiskasvanute jooga ja lastejooga erinevused. Praktiline tund.    
 19.02.2020    11:30-11:45 Paus    
 19.02.2020    11:45-13:15 Täiskasvanute jooga ja lastejooga erinevused analüüs. Joogatehnikate mõju laste arengule. Joogatunni põhimõtted ja ülesehitus erinevatele vanusegruppidele. Meetod: loeng ja arutelu.    
 19.02.2020    13:15-13:45 Lõuna    
 19.02.2020    13:45-15:15 Individuaalsed joogaasendid ja paarisjoogaasendid. Praktiline töötuba.    
 19.02.2020    15:15-15:30 Paus    
 19.02.2020    15:30-17:00 15  Individuaalsed joogaasendid ja paarisjoogaasendid. Praktiline töötuba.    
 11.03.2020    10:00-11:30 15  Individuaalsed joogaasendid ja paarisjoogaasendid. Praktiline töötuba.    
 11.03.2020    11:30-11:45 Paus    
 11.03.2020    11:45-13:15 Ettevalmistus grupitööks.    
 11.03.2020    13:15-13:45 Lõuna    
 11.03.2020    13:45-15:15 Grupitöö: praktilise tunni läbiviimine    
 11.03.2020    15:15-15:30 Paus    
 11.03.2020    15:30-17:00 Grupitöö jätk. Nõuanded tunni läbiviimiseks ja tagasiside.