HKC0215/1 - D-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

26.03.2024 - 23.04.2024

Registreerimise tähtaeg

20.03.2024

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool, Mare maja

Maht

75 akadeemilist tundi (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 25 tundi)

Sihtgrupp

D-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kutse taotleja

Eesmärk

omandada D-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Sisu

Liiklusalased õigusaktid. Õppematerjalide koostamine. Teooria- ja sõidutunni läbiviimine D-kategooria juhi ettevalmistamisel. Bussi sõidutehnilised omadused ja õiged juhtimisvõtted. Nõuded bussi tehnoseisundile ja erivarustusele. Ilmastikutingimuste arvestamine, sõitjate käitumise mõju liiklusohutusele jm.

Õpiväljundid

Teab, milliste õigusaktidega reguleeritakse D-kategooria juhi koolitamist; teab, kuidas ette valmistada D-kategooria mootorsõidukijuhi õppetunde; viib läbi D-kategooria mootorsõidukijuhi sõiduõpet; oskab õpetada D-kategooria sõidutehnilisi omadusi ja õigeid juhtimisvõtteid.

Eeldused

õpitava kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada).

koolitaja kompetentsus

Keskeri või kõrgharidus mootorsõidukijuhi õpetaja koolitamisel, valdkondlik pädevus.

Lõpetamistingimused

Loeng, praktikum, iseseisev töö.
• Loengud: seadusandlus, teooria- ja sõiduõppe tundide ettevalmistamine tuginedes riiklikule õppekavale. Teemad vastavalt mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.
• Iseseisev töö: koostada D-kategooria juhi koolituse teooriatunni läbiviimiseks vajalik materjal ette antud teemal.
• Praktikum: sõiduõpe õpilasena.
• Praktikum: platsisõidu õpe õpetajana.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tarmo Vanamõisa, Silver Varendi

Kursuse hind

645 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

13

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
26.03.2024 10:00-17:00 Teooria Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool, Mare maja ruum M-227
27.03.2024 10:00-17:00 Teooria Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool, Mare maja ruum M-227
02.04.2024 10:00-17:00 Teooria- ja platsisõidud Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool, Mare maja ruum M-227
03.04.2024 10:00-17:00 Teooria- ja platsisõidud Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool, Mare maja ruum M-227
09.04.2024 10:00- Linnasõidud koolitaja poolt koostatud graafiku alusel
10.04.2024 10:00- Linnasõidud koolitaja poolt koostatud graafiku alusel
11.04.2024 10:00- Linnasõidud koolitaja poolt koostatud graafiku alusel
23.04.2024 10:00-13:15 Eksamikomisjon Zoom online keskkond