HKC0134/4 - Praktiline haridustehnoloogia. Digiõppevara ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

02.01.2023 - 30.01.2023

Registreerimise tähtaeg

09.01.2023

Toimumise koht

Google meet

Maht

14 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

Tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii kontakt-, hübriid- kui ka distantsõppes.

Sisu

Loomine ja kohandamine: genial.ly. Loomine ja kohandamine: canva

Õpiväljundid

Koolituse läbinu mõistab digipädevuste arendamise tähtsust ühiskonnas; oskab kavandada õppeprotsessi, valides teema rikastamiseks sobiva haridustehnoloogilise töövahendi.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevane ja õppimist toetav e-õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Airi Aavik + külalislektorid

Kursuse hind

60 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
02.01.2023 15:30-17:00 Digiõppevara loomine ja kohandamine (Genial.ly vm) Airi Aavik Google meet
16.01.2023 15:30-17:00 Digiõppevara. Loomine ja kohandamine. (Genial.ly vm) Airi Aavik Google meet
30.01.2023 15:30-17:00 Digiõppevara. Loomine ja kohandamine. (Canva vm) Airi Aavik Google meet