Visuaalkunstiteraapia alused
Kursuse kood LTC0216/5
Toimumise aeg 10.09.2020 - 05.12.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Täienduskoolitusele on oodatud spetsialistid, kes on huvitatud visuaalkunstiteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid kunstiteraapia magistriõppes.
Eesmärk Saada võimalus teadmise kujundamiseks visuaalkunstiteraapia rakendamisest teraapilistel eesmärkidel, visuaalkunstiteraapia erinevatest sihtgruppidest ja visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest.
Sisu Ülevaade visuaalkunstiteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Koolitus annab praktilise kogemuse visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest.
Õpiväljundid - on teadlik visuaalkunstiteraapia kujunemisest ja taustateooriatest;
- teab kunsti teraapilise rakendamise põhimõtteid ja eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada kunstipõhiseid tehnikaid terviseedenduslikel eesmärkidel;
- omab visuaalkunsti teraapilise rakendamise kogemust
Eeldused Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase (soovitav tervise, psühholoogia, kunsti või kunstipedagoogika, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal). Vajalik on huvi ja valmidust kogemuslikult uurida visuaalkunstiteraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda ingliskeelset erialakirjandust. Õpingute jooksul on soovitav saada eneseteraapia kogemus koolitusprogrammi välise terapeudi juures.
Lõpetamistingimused Koolitus sisaldab teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid, iseseisvat kirjanduse ja õppematerjalide läbitöötamist ning kirjalikke arvestustöid. Tähtsustatakse interaktiivset õpet ja iseseisvat kogemuslikku õppimist.
Õpikeskkond õppetööks vajalike kunstivahendite ja esitlustehnikaga 20-kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Põhiõppejõud Marika Ratnik on pere- ja kunstiterapeut ja superviisor, kes töötab lektorina visuaalkunstiteraapia suunal. Terapeudina töötab ta laste, noorukite ja peredega. Marikale huvipakkuvad teemad kunstiteraapias on: kunstipõhine hindamine; eesmärgistatud kunstipõhiste tegevusega erivajadustega laste, noorukite heaolu toetamine; diaadi- ja perekunstiteraapia.
Maht 14 EAP (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 268)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marika Ratnik, Kai-Liis Gramakovski, Eha Rüütel, Ene Kivi, Katrin Tibar
Kursuse hind 644 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse eest on võimalik tasuda kolmes osas: septembris 222.-, oktoobris 222.- ja novembris 200.-. Palume oma soovist kindlasti teada anda koolitusele registreerudes märkuste lahtris.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 10.09.2020    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad Marika Ratnik Rä-317
 10.09.2020    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I. Lapsed ja noorukid. Kai-Liis Gramakovski Rä-317
 11.09.2020    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad Marika Ratnik Rä-317
 11.09.2020    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä-317
 12.09.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemus I Eha Rüütel Rä-310
 08.10.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad Marika Ratnik Rä-310
 09.10.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä-310
 10.10.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemus I Eha Rüütel Rä-310
 05.11.2020    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad Marika Ratnik Rä-317
 05.11.2020    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I Kai-Liis Gramakovski Rä-317
 06.11.2020    10:00-13:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemus I Eha Rüütel Rä-317
 06.11.2020    14:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II. Täiskasvanud (sh. eakad) Ene Kivi Rä-317
 07.11.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II. Täiskasvanud (sh. eakad) Ene Kivi Rä-317
 03.12.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II. Täiskasvanud (sh. eakad) Ene Kivi Rä-310
 04.12.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemus II Katrin Tibar Rä-310
 05.12.2020    10:00-17:15 Visuaalkunstiteraapia omakogemus II Katrin Tibar Rä-310
 
MOODULID
Visuaalkunstiteraapia ajalugu ja teooriad
Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I
Visuaalkunstiteraapia omakogemus I
Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad II
Visuaalkunstiteraapia omakogemus II