Spordivigastused lastel ja noortel. Preventatsioon
Kursuse kood TSC0029/1
Toimumise aeg 07.11.2014
Toimumise koht Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudis, Tallinn, Tondi 55
http://kaart.delfi.ee/
Sihtgrupp füsioterapeudid, erinevate spordialade noortetreenerid, pereõed, massöörid, sportlaste tugimeeskonna liikmed.
Eesmärk saada teada laste – ja noorte spordiga seotud ülekoormusvigastustest ja nende vältimisest.
Sisu Ülevaade spordis enam esinevatest ülekoormus vigastustest ja tugiaparaadiga seotud kaebustest lastel ja noortel. Käsitletavad teemad puudutavad laste ja noorte tugiaparaadi arengulisi aspekte ja struktuuride koormustaluvuse eripärasid. Algteadmised probleemide äratundmisest ning sekkumise põhimõtetest.
Õpiväljundid oskab hinnata ülekoormusvigastusi, teab tekkinud vigastuste korral sekkumise põhimõtteid.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Kirsti Pedak
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kirsti Pedak on lõpetanud 1993 aastal Tallinna Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna. Töötanud õpingute järgselt kehalise kasvatuse õpetaja ja treenerina. Omandanud lisaerialana Tartu Ülikooli Liikumisravi eriala ning füsioteraapia V kutsekvalifikatsiooni. Töötanud alates 1996 aastast erivajadustega lastega koolis ja lasteaias. 2001 a töötab SA Tallinna Lastehaigla füsioterapeudina. Paralleelselt töötamisega on viinud läbi erialaseid täiendkoolitusi koostöös Eesti Füsioterapeutide Liidu ja erinevate koolitusfirmadega.
Kursuse hind 59 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Osaleja saab Tallinna Ülikooli tõendi 8 täiendkoolitustunniga.
Korraldaja Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6996555, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.11.2014