Õpetajate tuleviku-lugemisoskus ja tuleviku-orientatsioon igapäevases õpetajatöös
Kursuse kood HRC0158/3
Toimumise aeg 25.04.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Terra hoone IV korrus ruum T-410
Sihtgrupp õpetajad koolis või lasteaias, haridusasutuse juhid
Eesmärk tutvuda tuleviku-uuringute meetoditega teoreetilisest ja praktilisest vaatenurgast; luua tulevikupilte (futures images) Eesti haridussüsteemist aastal 2040
Sisu Mis on tuleviku-uuringud? Tuleviku-uuringutes kasutatavad meetodid. Tuleviku-uuringud hariduses. Tulevikupildid Eesti haridussüsteemist aastal 2040.
Õpiväljundid Tuleviku-töötoas osaleja
- mõistab tuleviku-uuringute tähtsust kooliruumis;
- teab tuleviku-uuringutes kasutatavaid meetodeid;
- teab tuleviku-lugemisoskusest ja sellest, kuidas tuleviku-lugemisoskus aitab teha paremaid otsuseid;
- oskab kasutada loovat ja kriitilist mõtlemist alternatiivsete tulevikupiltide loomisel;
- teab, kuidas tuleviku-lugemisoskus aitab teha paremaid otsuseid;
- oskab teadlikult reflekteerida ja analüüsida oma vaimseid mudeleid ja eeldusi seoses tulevikuga ja teatud põhjus-tagajärg olukordades.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Tulevikutöötoa käigus toimub auditoorne õppetöö (1 tund), kus käsitletakse loengu vormis koolituse teemasid ja praktiline tulevikutöötuba (3 tundi) kus osalejad saavad proovida loengus kirjeldatud meetodeid tulevikupiltide loomisel.
Õpikeskkond Tallinna Ülikoolis on tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatöö tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus valdkonna ekspert, MA
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristiina Paju
Kursuse hind 69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitust, jaotusmaterjale ja kohvipausi.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6 199 859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 21.04.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.04.2019    10:00-11:30 Koolitus    
 25.04.2019    11:30-11:45 Kohvipaus    
 25.04.2019    11:45-13:15 Koolitus