HTC0153/1 - Värvid eri keeltes

Toimumise aeg

05.03.2024

Toimumise koht

Zoom (registreerunutele saadetakse link enne koolitust e-postile)

Maht

3 akadeemilist tundi (kontaktõpe 3 tundi)

Sihtgrupp

huvilised, keda kõnetab koolituse temaatika

Eesmärk

on saada ülevaade värvikommunikatsiooni eripäradest eesti keeles ja teistes Euroopa keeltes.

Sisu

Kuidas me näeme? Värvipimedus. Mis on värv? Värvi väljendamise viisid keeles: värvinimed ja värvikategooriad. Värvid antiikrahvaste keeltes. Värvid tänapäeva Euroopa keeltes - ülevaaade. Keel ja keskkond ning sellest tulenevad keelelised eripärad. Kultuurinüansid keeles. Värvi väljendamise viisid eri keeltes: metafoorid ja kõnekäänud. Värvid: mida me kommunikeerime ja kuidas? Kuidas me saame värvikeele abil teisi mõjustada?

Õpiväljundid

Koolituse läbinu on saanud ülevaate värvikommunikatsioonist ja värvide kasutamisest erinevates keeltes.

Eeldused

puuduvad

koolitaja kompetentsus

Doktorikraadiga, täiskasvanute koolitamise kogemus.

Lõpetamistingimused

Interaktiivne loeng, arutelud, praktilised harjutused.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari Uusküla

Kursuse hind

75 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
05.03.2024 10:00-12:00 Värvid eri keeltes Mari Uusküla Zoom (registreerunutele saadetakse link enne koolitust e-postile)