Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0207/4
Toimumise aeg 16.01.2021 - 10.04.2021
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud praktilisest kogemusest tantsu- ja liikumisteraapias
Eesmärk Saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus ja saavutada rühmaprotsesside mõistmine.
Sisu Töötatakse omakogemuse rühmana stuudio põhimõttel (eesmärgid ja tegevused sõltuvad rühma huvidest ja vajadustest), analüüsitakse enesearengut ja rühmaprotsessi. Rakendatakse erinevaid kunstiteraapiate harjutusi, integreeritakse erinevaid modaalsusi.
Õpiväljundid teab tantsu- ja liikumisteraapia harjutuste läbiviimisest rühmas; jagab oma kogemusi rühmas, kuulab ja peegeldab teiste kogemust, analüüsib rühmaprotsesse- ja dünaamikat.
Eeldused Huvitatud praktilisest kogemusest tantsu- ja liikumisteraapias.
Lõpetamistingimused Rühmatöö. Iseseisev töö: tantsu- ja liikumisteraapia harjutuste ja omakogemuse analüüs, protsessipäeviku pidamine. Õppeaine ei ole kirjandusega asendatav, vajalik 80% õppetöös osalemine.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Kaire Bachmann on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe tantsu- ja liikumisteraapia suunal. Kaire töötab tantsu- ja liikumisterapeudina Papaver MTÜ-s.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 32)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Kaldur, Mari Mägi
Kursuse hind 92 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 30.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.01.2021    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-317
 13.02.2021    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-317
 20.03.2021    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-317
 10.04.2021    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II, kursuse lõpetamine Kaire Bachmann, Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp