LTC0207/4 - Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)

Kursusele registreerimine ainult läbi peakursuse LTC0215/4 Tantsu- ja liikumisteraapia alused
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

16.01.2021 - 17.06.2021

Registreerimise tähtaeg

30.09.2020

Toimumise koht

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 32 tundi)

Sihtgrupp

spetsialistid, kes on huvitatud praktilisest kogemusest tantsu- ja liikumisteraapias

Eesmärk

Saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus ja saavutada rühmaprotsesside mõistmine.

Sisu

Töötatakse omakogemuse rühmana stuudio põhimõttel (eesmärgid ja tegevused sõltuvad rühma huvidest ja vajadustest), analüüsitakse enesearengut ja rühmaprotsessi. Rakendatakse erinevaid kunstiteraapiate harjutusi, integreeritakse erinevaid modaalsusi.

Õpiväljundid

teab tantsu- ja liikumisteraapia harjutuste läbiviimisest rühmas; jagab oma kogemusi rühmas, kuulab ja peegeldab teiste kogemust, analüüsib rühmaprotsesse- ja dünaamikat.

Eeldused

Huvitatud praktilisest kogemusest tantsu- ja liikumisteraapias.

õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit

koolitaja kompetentsus

Kaire Bachmann on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe tantsu- ja liikumisteraapia suunal. Kaire töötab tantsu- ja liikumisterapeudina Papaver MTÜ-s.

Lõpetamistingimused

Rühmatöö. Iseseisev töö: tantsu- ja liikumisteraapia harjutuste ja omakogemuse analüüs, protsessipäeviku pidamine. Õppeaine ei ole kirjandusega asendatav, vajalik 80% õppetöös osalemine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Terje Kaldur, Mari Mägi

Kursuse hind

92 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
13.02.2021 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-401
20.02.2021 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Kaire Bachmann Rä-401
24.05.2021 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Mari Mägi Rä-401
17.06.2021 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401