Grupiprotsessid spordis: millega tuleks arvestada ja kuidas positiivseid grupi mõjusid toetada?
Kursuse kood LTC0257/1
Toimumise aeg 12.12.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Milline on grupi kujunemise protsess ja kuidas seda juhtida. Millised on positiivse ja negatiivse grupidünaamika erinevused ja mõjud. Mida teha ühtekuuluvustunde toetamiseks. Kuidas lahendada konflikte grupis.
Teemad:
Grupi kujunemise faasid. Grupi dünaamika positiivsed ja negatiivsed mõjud. Grupi siseste konfliktide ennetamine ja lahendamine
Õpiväljundid teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused teemast huvitatud eriala inimesed
Lõpetamistingimused Seminaril käsitleme grupidünaamika ja grupiprotsesside teemasid spordi kontekstis ning seostame teadmisi praktikaga. Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.
Koolitaja kompetentsus Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omab kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarov
Kursuse hind 60 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( maht 5 ak h)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.12.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 12.12.2019    10:00-12:00 loeng, seminar    
 12.12.2019    12:00-12:20 Kohvipaus    
 12.12.2019    12:20-14:15 Loeng, seminar