LTC0257/1 - Grupiprotsessid spordis: millega tuleks arvestada ja kuidas positiivseid grupi mõjusid toetada?

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

12.12.2019

Registreerimise tähtaeg

11.12.2019

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)

Sihtgrupp

Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Milline on grupi kujunemise protsess ja kuidas seda juhtida. Millised on positiivse ja negatiivse grupidünaamika erinevused ja mõjud. Mida teha ühtekuuluvustunde toetamiseks. Kuidas lahendada konflikte grupis.
Teemad:
Grupi kujunemise faasid. Grupi dünaamika positiivsed ja negatiivsed mõjud. Grupi siseste konfliktide ennetamine ja lahendamine

Õpiväljundid

teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Eeldused

teemast huvitatud eriala inimesed

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

koolitaja kompetentsus

Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omab kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.

Lõpetamistingimused

Seminaril käsitleme grupidünaamika ja grupiprotsesside teemasid spordi kontekstis ning seostame teadmisi praktikaga. Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Snezana Stoljarov

Kursuse hind

60 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( maht 5 ak h)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
12.12.2019 10:00-12:00 loeng, seminar
12.12.2019 12:00-12:20 Kohvipaus
12.12.2019 12:20-14:15 Loeng, seminar