LTC0205/4 - Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)

Kursusele registreerimine ainult läbi peakursuse LTC0215/4 Tantsu- ja liikumisteraapia alused
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

12.02.2021 - 17.06.2021

Registreerimise tähtaeg

30.09.2020

Toimumise koht

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 76 tundi)

Sihtgrupp

Teraapia, nõustamise, tervise, kunstide, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal töötavad bakalaureusekraadiga inimesed, kes on huvitatud visuaalkunstipõhiste tegevuste rakendamisest tervise edendamisel.

Eesmärk

Saada ülevaade ja omakogemus tantsu- ja liikumisteraapia teooriatest ja meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning õppida neid kasutamas erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil.

Sisu

Tutvumine tantsu- ja liikumisteraapia meetodite, tehnikate ja vahenditega ning nende võimalustega tantsu- ja liikumisteraapilises tegevuses erinevate sihtgruppidega.

Õpiväljundid

teab tantsu- ja liikumisteraapias rakendatavatest meetoditest, tehnikatest ja vahenditest; rakendab teadlikult lihtsaid tantsu- ja liikumisteraapiale tuginevaid loomingulisi tegevusi tervisedenduslikel eesmärkidel.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit

koolitaja kompetentsus

Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht. Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik.Kaire Bachmann on lõpetanud Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia erialal ning töötab loovterapeudina MTÜ-s Papaver. Gerda Matvere on lõpetanud Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia erialal ja töötab AMT tantsuterapeudina Tantsuteraapia OÜ-s.

Lõpetamistingimused

Rühmatöö. Iseseisva tööna: õpimapi koostamine, tantsu-ja liikumisteraapia tehnikate harjutamine väikerühmas, kirjanduse läbitöötamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Terje Kaldur, Mari Mägi, Kaire Bachmann, Gerda Matvere

Kursuse hind

184 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
19.02.2021 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401
20.02.2021 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Kaire Bachmann Rä-401
24.05.2021 10:00-14:00 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Mari Mägi Rä-401
28.05.2021 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur Rä-401
17.06.2021 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401