Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0205/4
Toimumise aeg 12.02.2021 - 10.04.2021
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Teraapia, nõustamise, tervise, kunstide, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal töötavad bakalaureusekraadiga inimesed, kes on huvitatud visuaalkunstipõhiste tegevuste rakendamisest tervise edendamisel.
Eesmärk Saada ülevaade ja omakogemus tantsu- ja liikumisteraapia teooriatest ja meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning õppida neid kasutamas erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil.
Sisu Tutvumine tantsu- ja liikumisteraapia meetodite, tehnikate ja vahenditega ning nende võimalustega tantsu- ja liikumisteraapilises tegevuses erinevate sihtgruppidega.
Õpiväljundid teab tantsu- ja liikumisteraapias rakendatavatest meetoditest, tehnikatest ja vahenditest; rakendab teadlikult lihtsaid tantsu- ja liikumisteraapiale tuginevaid loomingulisi tegevusi tervisedenduslikel eesmärkidel.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Rühmatöö. Iseseisva tööna: õpimapi koostamine, tantsu-ja liikumisteraapia tehnikate harjutamine väikerühmas, kirjanduse läbitöötamine.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht. Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik.Kaire Bachmann on lõpetanud Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia erialal ning töötab loovterapeudina MTÜ-s Papaver. Gerda Matvere on lõpetanud Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia erialal ja töötab AMT tantsuterapeudina Tantsuteraapia OÜ-s.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 76)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Kaldur, Mari Mägi, Kaire Bachmann, Gerda Matvere
Kursuse hind 184 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 30.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 12.02.2021    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 12.02.2021    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Gerda Matvere Rä-317
 13.02.2021    10:00-14:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Kaire Bachmann Rä-317
 19.03.2021    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 20.03.2021    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 10.04.2021    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp