FKC0007/18 - Meedia

Toimumise aeg

15.12.2022 - 18.12.2022

Toimumise koht

Asukoht täpsustamisel, Ida-Virumaa

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 24 tundi)

Sihtgrupp

meediast nii tarbijana kui ka sisu loojana huvitatud

Eesmärk

kujundada baasteadmised meediast kui produktsioonisüsteemist, praktilised oskused iseseisva produktsiooni näol ning kasvatada
huvi edaspidise audiovisuaalse meedia oskuste õppimiseks.

Sisu

Baasteadmised meediast praktiliste tegevuste kaudu. Meedia vs propaganda. Meeskonnatöö kaudu: kuidas toimub lugude rääkimine ja visuaalsed mõjustamisvõtted (nt reklaamid); teleformaadid ja nende võrdlused, tootmise telgitagused; uudised ja ülesehituse analüüs; filmimine; montaaž; analüüs ja tagasiside

Õpiväljundid

teab meedia erialasid ja saab aru nende erinevusest; on saanud ülevaate meediast, visuaalsest loojutustusest, televisioonist ja selle võimalikust tulevikust, tehnikast ja tootmisest; on meeskonnatööna tootnud vähemalt ühe uudisloo.

Eeldused

puuduvad

õpikeskkond

Nova õppehoone

koolitaja kompetentsus

magister

Lõpetamistingimused

Teoreetiliste baasteadmiste omandamine ja praktilistele ülesannete tegemine (nii grupitööd kui ka meedia produktsioon). Kursuse jooksul lahendadakse filmitegemise praktilisi ülesandeid ja kursuse lõpuks valmib grupitööna tehniliselt lihtsam lühifilm.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Yana Popova, Teresa Juksaar

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10