Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke enesejuhtimise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes?
Kursuse kood AYC0262/1
Toimumise aeg 15.11.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Üldhariduskoolide ja kutsehariduse ettevõtlus-ja majandusõpetajad
Eesmärk Toetada üldhariduskoolide ettevõtlus-ja majandusõpetajaid ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse komponentide mõistmisel, hindamisel ning nende arendamisel tundide raames. Sh. kasutada abivahendina ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusi kirjeldavat abimaterjali.
Sisu Ettevõtluspädevuse mudel ning alakomponentide jaotus.
Enesejuhtimine ettevõtluspädevuse osana.
Moodle keskkond ettevõtlusõppe toetamisel.
Arenguuskumused ja autonoomne motivatsioon ettevõtluspädevuses.
Metatunnetuslikud oskused ja emotsioonidega toimetulek ettevõtluspädevuses.
Praktilised harjutused.
Õpiväljundid Mõtestab enesejuhtimist (oma motivatsiooni ja emotsioonide reguleerimise oskuseid) ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse osana. Omab ülevaadet ettevõtlusõpet toetava Moodle keskkonna ülesehitusest. Omab praktiliste nippide kogumit ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusega seotud enesejuhtimise oskuste arengu toetamiseks enda klassiruumis.
Eeldused Õpetamise kogemus.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine koolitusel ja praktilise ülesande lahendamine meeskonnas. Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetamist meetodeid sh meeskonnatöö, praktiline harjutus, ideekaart ja mõistekaart ning grupiarutelu.
Õpikeskkond Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Osalejad, kellel on võimalik, võiksid kaasa võtta ka oma sülearvuti.
Koolitaja kompetentsus Elina Malleus, Anu Olvik
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Elina Malleus, Anu Olvik
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee